Yurtsever Hukukçular yola çıktı!

Yurtsever Hukukçular, bugün yayınlanan çıkış bildirisi ile kuruluşunu ilan etti.

Haber Merkezi

Bugün yayınlanan çıkış bildirisi ile kuruluşunu ilan eden Yurtsever Hukukçular, adalet arayışındaki emekçi halkın yanında olmak ve halkın hak arama özgürlüğünü savunmak için yola çıkmış olduklarını duyurdu.

Hukuk alanında verilecek mücadelenin temel ilkelerini dile getirdikleri bir manifesto metni yayınlayan grup, tüm hukukçuları manifestodaki ilke ve hedefler doğrultusunda mücadeleye çağırdı:

 “ Hukukun siyasetle olan doğrudan ilişkisinin yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda olduğu günlerden geçiyoruz. Keza bu gerçek açık veya örtülü biçimde her zaman yerinde durmaktay- dı. Bağımsız ve tarafsız yargı güzellemelerinin, hukukun üstünlüğü mitinin ötesinde hukukun kapitalist sistemdeki işlevi görmek isteyenler için her daim açıkça ortadaydı. Bugün de hukuk alanının yargı, savunma ve üniversiteler dâhil olmak üzere her ayağıyla nasıl da siyasi gündemin tam ortasına bastığına şahit oluyoruz. Bu şahitlik tersinden tüm hukuk alanının siyasi iktidar tarafından çepeçevre kuşatılmış olmasını da kapsıyor.

Bu kuşatmaya karşı hukukçular, saldırının olduğu her alanda dün olduğu gibi bugün de bir mücadele hattını var etmeye devam ediyor. Hakkını arayan işçilerin, öğrencilerin, şiddet kurbanı olan ve ayrımcılığa uğrayan kadınların sözcüsü olan, kuytu köşelerde ölü bulunan, işkence ve kötü muameleyle karşılaşan nice insanın sesi olan, karakollarda, mahkeme önlerinde çaresizce bekletilen yoksul insanların savunmanlığını yapan, haksızlığa başkaldırma geleneğini kuşaktan kuşağa sürdüren avukatlar, onurlu hakim ve savcılar, hukukçu akademisyenler tüm saldırılara karşın bu mücadele hattının bir parçası olmaya devam ediyor.

… Dile getirdiğimiz tüm bu hal ve şartlar altında, esasen tüm halkın ihtiyacı olan kararlı bir örgütlü mücadele hukukçular açısından ertelenemez bir ihtiyaçtır. İçine çekildiğimiz karanlığı ancak düşünce ve ifade hürriyetini kullanmaya ehil örgütlü bir toplum dağıtabilir.

Ne tarikatlar arası savaş, ne kirli mafya hesaplaşmaları ne de birbirinin benzeri, eskimiş siyasi aktörler çözüm değildir. Halkın geri kalanıyla beraber hukukçular açısından da kendi mücadele hatlarını örmek bir zorunluluktur. Bu ülkenin asla yabana atılmayacak bir yurtsever, ilerici hukukçu birikimi vardır ve bu birikim zorlu anlarda kendisini daima göstermektedir.

Yapmamız gereken baskıya ve şiddete boyun eğmeyen hukukçuların bir araya gelmesini ve anlık reflekslerin ötesinde bir örgütlülük sergilemesini başarmaktır. Düzenin, her geçen gün bir yenisi ortaya serilen kirli ilişkilerine, batağına karşı “savcılar nerede” diye sormakla yetinmektense, yurtsever savcı Doğan Öz’lerin sayısını artırmak, devrimcilerin avukatı Halit Çelenk’lerin izinden gitmektir.

Bizler Yurtsever Hukukçular olarak bu birikimin ve geleneğin bir parçasıyız. Bu halkı yoksulluk ve zorbalıkla 'terbiye' etmek, gençliği geleceksizleştirmek, hak savunuculuğu yapan hukuk- çuların elini kolunu bağlamak isteyen kimseden adalet beklemiyoruz, adalet mücadelesini emekçi halk için ve emekçi halkın ekmeğine kast edenler için vermek üzere yola çıkıyoruz! Hukuk alanındaki mücadele odağını güçlendirmek üzere harekete geçiyor, başta yoksul halkın, işçilerin, öğrencilerin, kadınların, aydınların, toplumun tüm üretken kesimlerinin sözcüsü ve savunmanı olan avukatlar olmak üzere tüm hukukçuları eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele etmeye çağırıyoruz!”

Yurtsever Hukukçular’ın manifesto metninin tamamına Twitter hesabından ulaşılabilir.