Türkiye 'iş gücüne dahil olmayan nüfus' oranında ilk sırada

İşgücüne dahil olmayan nüfus, ülkedeki işgücünün yapısını anlayabilmek için önemli. Türkiye’de Covid-19 döneminde işgücüne dahil olmayan nüfus ciddi bir artış gösterdi.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) 22 Haziran 2021’de hazırladığı “Share of people outside the Labour Force rose 2020” (İşgücü dışındakilerin payı 2020’de yükseldi) isimli araştırma raporu yayımladı. Verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan* nüfusun tüm dünyada artış eğiliminde olduğu görülüyor. Eurostat verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde işgücüne dahil olmayan nüfusun en fazla olduğu ülke.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, ülkedeki işgücünün yapısını anlayabilmek için önemli. Türkiye’de Covid-19 döneminde işgücüne dahil olmayan nüfus ciddi bir artış gösterdi. Özellikle son yıllarda artış eğiliminde olan ümitsizleri de içinde bulunduran iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında devasa bir yükseliş söz konusu. Türkiye’de iş aramayıp çalışmaya hazır olanların (ümitsiz ve diğer) sayısı son bir yılda yüzde 84,8 artarak 2020’de 4 milyon 219 bin kişi oldu.

DİSK-AR'ın aktardığı rapora göre 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun oranı 2019 ve 2020 arasında 0,5 puan artarak 2020’de yüzde 27,1 oldu. İzlanda, İsviçre, İsveç, Hollanda ve Estonya 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu 5 Avrupa ülkesidir. Avrupa’da 15-64 yaş arasında en yüksek işgücüne dahil olmayan nüfus oranına sahip Türkiye’de, işgücüne dahil olmayan nüfusun oranı 1 yılda 3,5 puan artarak yüzde 45,1 oldu. Türkiye’den sonra Avrupa’da 15-64 yaş arasında en yüksek işgücüne dahil olmayan nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 38,5 ile Karadağ’dır (Tablo 1, Grafik 1).

Covid-19 salgını sebebiyle 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus oranı Avrupa’da birçok ülkede arttı. En yüksek artış Karadağ’da (4,7 puan) (Tablo 1). 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfus oranının azaldığı ülkeler ise Estonya, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Malta, Macaristan, Lüksemburg, Polonya, Romanya ve Hırvatistan.

15-64 yaş arası kadınların yüzde 65’i işgücü dışında

Eurostat verilerinde 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun cinsiyete göre dağılımına göre bakıldığında Türkiye’de 2019’da yüzde 61,1 ve 2020’de ise yüzde 65’inin işgücü dışında olduğu görülüyor. AB-27 ortalamasında 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan kadınların oranı yüzde 32,3. Avrupa’daki tüm ülkelerde kadınlarda işgücüne dahil olmayanların oranının ortalamadan çok daha yüksek olduğu görülüyor.

AB ülkeleri içinde 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan kadınların oranının en düşük olduğu beş ülke yüzde 17,7 ile İzlanda, yüzde 19,7 ile İsveç, yüzde 20 ile İsviçre, yüzde 22,8 ile Litvanya ve yüzde 23 ile Hollanda. Türkiye’de işgücüne dahil olmayan kadınların oranı yüzde 65 (Grafik 2). Bu oran, Avrupa’daki en yüksek oran. Türkiye’den sonra Kuzey Makedonya Avrupa’da en yüksek işgücüne dahil olmayan kadın nüfusuna sahip ülke. Kuzey Makedonya’da bu oran yüzde 46 (Grafik 2). Türkiye’de 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan kadınların oranı AB-27 ülkesinin iki katı.

Kadınların salgın öncesinde de halihazırda işgücüne katılmada yaşadıkları zorluklar (çocuk ve yaşlı bakımı gibi) salgın döneminde daha da arttı. Nitekim TÜİK’e göre 2020’de 8 milyon 979 bin kadın ev işleri nedeniyle işgücüne dahil olamadığını beyan etmiştir. Kadınlar, salgın sebebiyle erkeklerde çok daha hızlı işgücünden çekilmişlerdir.

*İşgücüne dahil olmayan nüfus istihdamda olmayan veya iş aramayan çalışma çağındaki nüfusu ifade etmektedir. Bu kişiler eğitim/öğretim, mevsimlik çalışma, ev işleriyle meşgul olma, emeklilik, çalışamaz halde olma veya iş bulmaktan ümidini yitirme ile iş aramıyor olup çalışmaya hazır olma gibi çeşitli sebeplerle işgücü dışında olduğunu ifade etmektedir.