Sağlıksız kanun teklifi Meclis'ten geçti: Hem toplum sağlığı hem çalışanlar etkilenecek

Sağlık alanındaki sorunları çözmediği gibi mevcut sorunları derinleştiren değişiklik AKP ve MHP oylarıyla kanunlaştı.

Haber Merkezi

Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AKP, MHP ve DSP'nin "evet" dediği düzenlemeye muhalefetteki 8 parti "hayır" dedi. CHP'nin 1 fire verdiği oylamada, 240 "kabul" oyuna karşın "ret" oyu 66'da kaldı.

Ana akım medya, değişiklikle birlikte personel sayısının artacağını ve ilaçların ruhsatlandırılma sürecinin hızlanacağını öne çıkararak düzenlemeyi bir ''müjde'' olarak duyurdu.

Ancak yeni düzenleme etik ilkelerinin ihlalinden sağlık çalışanlarının cezalandırılmasına kadar pek çok değişikliği içeriyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) düzenleme için "yamalı bohça" diyor.

İlaç ruhsatları için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizler kaldırılarak, yerine yalnızca ilaç firmalarının izniyle işleyen bir süreç getiriyor. Sağlık emekçilerinin herhangi bir ceza alması durumunda döner sermayeden kesinti ile "terbiye" edilmesini sağlıyor. Üstelik üçüncü kez ikaz alan sağlık emekçilerinin sözleşmelerinin feshedilmesinin önünü açıyor.

'Sağlık sorununa yol açan bir durumda geriye dönüş mümkün değil'

Kanun değişikliğini soL'a değerlendiren TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, toplum sağlığını riske atan maddelere dikkat çekmişti.

İlaçların onay sürecinin kısaltılması için adımların birtakım tehlikeleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Fincancı, şöyle uyarmıştı:

"Ruhsatlandırmayla ilgili örneğin çok ciddi sıkıntılar var. Kullanılacak ürünlerle ilgili tahlilleri ortadan kaldırıp sonra yaparız diyorlar. Sağlık sorununa yol açan bir durumda geriye dönük onarım mümkün mü? Etik kurulları özerk yapılar olmaktan çıkaran düzenlemeler var. Sağlık otoritesine bağlı üniversite mümkün mü? Bilimsel üretimde bağımsızlık temel koşul olmalı."

'İkinci bir ceza mekanizması uygulanacak'

Hekimlerin ''parayla terbiye edileceğini" söyleyen Şebnem Korur Fincancı, halihazırda temel ücretlerin düşüklüğünü hatırlatarak ek ödemeler üzerinden döner sermaye kesintileriyle sağlık çalışanlarının yeniden cezalandırılacağına işaret etti.

Askeri hastanelerle birlikte askeri tıp eğitiminin ortadan kaldırılmasının ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Şebnem Korur Fincancı, burada görevli personelin ayrı bir eğitime ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. "Buralardaki geçici görevlendirmeleri yasal hale getirmeye çalışıyorlar" diyen Korur Fincancı, deneyimsiz, özel eğitim almamış çalışanlarca verilecek hizmetin yaratacağı sorunlara da dikkat çekti.