İmzacı fakülte sayısı hızla artarken öğrencilerle konuştuk: Bu yolu savunacağız

Üniversite öğrencileri 'Savunmaya Dönük Saldırıya Karşı Baroların Yanındayız' başlığıyla açıklama yayımlayıp baroların yanında olduklarını belirtmişlerdi. İmzacı fakülte sayısı hızla artarken, ilk imzacılardan tasarıya ve yürüyüşe dair görüşlerini aldık.

Yavuz Karamahmutoğlu

Mevcut Avukatlık kanununda değişiklik öngören tasarı kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tasarı da baroların bağımsızlıklarını ve bütünlüklerini ortadan kaldıracak düzenlemelerin öne çıktığı görülüyor.

Bu düzenlemeye karşı geçtiğimiz günlerde 80 baro tarafından ortak bir metin kamuoyuna paylaşılmıştı. Metin sonrasında yine 80 baro tarafından Baro başkanlarının illerinden Ankara’ya yürüme kararı alındığı duyuruldu. 

Başkanların yürüyüşe başlamaları üzerine birçok kurum ve çevreden destek açıklaması gelirken bir seste Üniversite öğrencilerinden geldi. Ülkenin sayılı Hukuk Fakültelerinin öğrencilerinin de imzacı olduğu metin sosyal medyada imzacı kulüp ve toplulukların hesaplarında paylaşıldı.

Ankara Hukuk Komisyonları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Komisyonları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MARKS Hukuk Komisyonu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri'nin imzasıyla yapılan açıklamada, 'hukukumuzun temel sacayaklarından birini oluşturan baroların yanlarında olduğumuzu belirtiyor, tüm Hukuk Fakültesi öğrencilerini bu çağrıya imzacı olmaya davet ediyoruz' denilmişti. 

İmzacı hukuk fakülteleri

soL Gazetesi olarak ilk imzacı öğrenci gruplarına tasarıyı, yürüyüşü ve gelişen sürece dair düşüncelerini sorduk. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Komisyonları:

Savunma, hak arama özgürlüğünün doğal bir sonucudur ve bu anlamda da bir güvencedir. Bu güvencenin de koruyucusu avukatlardır. Avukatların koruyucu olabilmesi için meslek kurallarına, ahlakına ve standartlara uygun olarak savunucusu olduğu müvekkillerinin yasal işlemlerini gerçekleştirirken hiçbir kişi ya da kurumun baskı ve yasaklarına maruz kalmadan tam bağımsız bir şekilde davranabilmeleri gerekir. Güçlü bir baro bağımsız bir barodur ve bağımsız bir baro da güçlü ve bağımsız avukatların varlık garantisidir. Dolayısıyla barolar bağımsız oldukça savunmalar da güçlü olacaktır. Ancak güçlü bir savunma, tarihsel mücadelelerle kazanılmış haklarımızı saraylardan gelen saldırılara karşı koruyabileceğimiz en önemli yollardan birisidir. Bu yolu savunacağız. Ayrıyeten bugün savunma kurumuna dönük bu saldırılara karşı sadece var olanı savunmak yetmiyor, aksine Barolar Birliği’nin etkin bir anayasal kurum olarak devlet organları arasında sayılması ve devletin üst kurumlarında temsilinin sağlanması için mücadelenin şiddetlendirilmesi gerekir.

Marmara MARKS Hukuk Komisyonları:

Bu tek başına bir olay olarak ele alınmamalı, ancak amacı ve doğrultusu olan olayların bütünü içinde anlamlaşabilir diye düşünüyoruz. Seksenden bu yana kırk yıllık dönemin ikinci yarısında bu amaç uğruna sadece hukuk değil eğitim, siyaset gibi üst kurumlarda dönüştürülmeye çalışıldı. Hukuk bu bütünlüklü saldırının içinde payını aldı; anayasallığın yerinde yeller esiyor şimdilerde, bağımsız bir yargı varlığına dair toplumun inancı da maddi, elle tutulur zemin de yitirildi.  Barolar için gündeme gelen son düzenlemeler ise hukuk için bir diğer vazgeçilmez unsuru, savunma hakkını, avukatlar için örgütlü bir zeminden kopartma çabasıdır. Yalnızlaşan avukatın toplum adına adalet arayışı güçleşecek ve daha kolay yönetilebilir hale gelecektir. Barolar savunmayı, adalet arayışını anlamsızlaştırmaya yönelik bu girişime karşı yürüyor ve biz de yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ancak bu mücadelenin günü stabilize etmekten, savunma yapmaktan fazlasını gerektirdiği de aşikar. Toplumcu bir hukuk anlayışı için onun mümkün olabileceği düzeni de yaratmak gerekir, asıl geri adımı burada atar isek şu andan fazlasını kaybetmenin önü açılır her seferinde.

Ankara Hukuk Komisyonları:

Son haftalarda iktidarın gündeme getirdiği baroların yapısına ilişkin düzenleme tartışmalarını biz de hukuk öğrencileri olarak takip ediyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki bizler hukuka yapılan bu müdahalenin ne ilk ne de son olduğunun farkındayız. AKP iktidara geldiği günden bugüne sosyal-ekonomik alanda yaptığı tüm değişikliklerde hukuki bir meşruiyet sağlamaya çalıştı ve bunu belli ölçülerde yaptı da. Yasama-Yürütme-Yargı üçlüsüne yapılan müdahalelerin en vücut bulmuş halini 2017 yılında yapılan anayasa değişiklikleri ile görmüştük. Ancak iktidarın Türkiye'de kendisini kabul ettirmesi için çok daha fazla değişikliğe ihtiyacı var. Ve bunlardan birisi de bağımsızlığından çok fazla şüphe duyulan yargının başat kurumlarından savunma kurumu.

Bizler hukuk fakültesi öğrencileri olarak geleceğimiz adına mevcut koşullarda zaten endişe duyuyoruz. Mesleki bağımsızlığın ayaklar altına alındığı ve avukat sömürüsünün hat safhada olduğu bu dönemde barolar üzerine yapılmak istenen değişikler hukuk fakültesi öğrencilerinin mesleğe olan inancını daha da zayıflatacaktır. Bu müdahalelere karşı Ankara'da hukuk okuyan tüm arkadaşlarımızı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri:

Toplumun tüm kademeleri gibi Barolar da uzun süredir iktidarın güdümüne alınmaya çalışılıyor. Buna karşın baskılar daima iktidara boyun eğmeyen, onurlu hukukçuların direnişiyle karşılaştı. Bugün yaşadığımız da artık Baroların fiilen etkisiz kılınma çabalarına gösterilen haklı bir tepkidir. Hukuk adına söz söyleyen ve boyun eğmeyen herkes gibi Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de bu mücadelenin yanındadır.

DEÜ Hukuk Fak. Öğrencileri:

Barolar insan hakları, çevre hakları, kadına ve çocuğa yönelik saldırılar gibi başlıklarda ses çıkaran, iktidara boyun eğmeyen kurumlar. Kendilerine biat eden barolar oluşturma projesi bu.

Yaratacağı mesleki karmaşa bir yana, bildiride de geçen bağımsız hukuk, bağımsız savunma ilkeleri için Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak biz de imzacı olduk.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri:

Aslında bu yeni bir düzenleme değil. 1996’ da da 2009’ da da gündeme getirilmiş. Şimdi de yargının üç sac ayağından ikisini elinde bulunduran AKP tarafından yeniden gündeme getirildi. Hedef baroları da ele geçirmek.

Baroların bağımsızlığını, adil yargılanma hakkını, bağımsız savunmayı, bağımsız hukuku korumak için biz geleceğin hukukçuları da buradayız.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri:

Son günlerde gündemde olan avukatlık yasa tasarısı, yargı bağımsızlığının tehlikeye girdiğinin göstergesidir. Yargının kurucu unsurlarından biri de  savunmadır ve savunmanın bağımsızlığını zedeleyecek bir yasa tasarısını kabul etmiyoruz. Tüm hukuk öğrencilerini bu çağrımıza  destek olmaya çağırıyoruz.

Yeni İmzacı topluluklar:

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri

Marmara Üniversitesi İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Kulübü

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri

Ankara Üniveresitesi Hukuk Fak. Öğrencileri

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri

Başkent Üniversitesi Hukuk Fak. Öğrencileri