1
Çocuk işçiliği, insani gelişim açısından ciddi bir sorun olarak görülmektedir. İstatistikler çalışan çocukların önemli oranda eğitim hakkının da gasp edildiğini ortaya koymaktadır.
Zoriah
2
Dünya’da her 5 çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılırken, bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda çalıştırılmaktadır.
Zoriah
3
1999-2006 yılları arasında istihdam edilen çocuk sayısı 2 milyon 270 binden, 890 bin düzeyine düşmüştür. Diğer yandan aynı dönemde Türkiye istihdamdaki çocuk işçiliği ile mücadelede ivmesini kaybetmiştir.
Stephan Rebernik
4
1994-1999 yılları arasında istihdamdan çekilen çocuk işçi sayısı yıllık ortalamada 128 bin iken, 1999-2006 yılları arasında yıllık ortalama 74 bin olarak gerçekleşmiştir.
Kevın White
5
2006-2012 yılları ise çocuk işçiliğinde azalma eğiliminin durduğu ve özellikle tarım kesimindeki artış ile birlikte çocuk işçi sayısının tekrar arttığı bir dönem olmuştur. 2012 yılında çocuk işçi sayısı 893 bine ulaşmıştır.
6
Kapitalizmin büyük sömürüsü altında çalıştırılan tam 306 milyon çocuğun olduğu bir dünyada çocuk haklarından söz etmek komik gelebilir.
Giveawaysmile
7
DİSK-AR tarafından geçtiğimiz 23 Nisan'da açıklanan “Türkiye’de çocuk işçiliği gerçeği” raporunda , Türkiye’de 5-17 yaş arası toplam çalışan çocukların sayısının 8 milyon 397 bine ulaştığını vurguladı.
8
Raporda, 2013 yılında en az 59 çocuk işçinin ise iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Son 10 yılda AKP politikaları sonucu olarak çocuk işçi sayısı %50 arttı.
9
İstihdamın çocuk emeği üzerinden büyüdüğü bu dönemde, 4+4+4 yasası ile çocuk işçi yaşı fiilen 13’e düşürüldü
Ziya İpek-Cihan
10
Tüm bunlarla birlikte AKP'nin savaş politikaları yüzünden Türkiye'ye binlerce mülteci sığınmak zorunda kaldı.
Childlaborders
11
Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyeli mültecinin yaklaşık yarısı çocuk. Mülteci kamplarındaki çocukların yüzde 60'dan fazlası okula kayıtlıyken kamp dışında kalanların yüzde 73'ü okula gitmiyor.
Camillaworld
12
UNICEF'in bir raporunda ise her 10 Suriyeli çocuktan birinin çalıştığı bilgisi aktarıldığı belirtilirken adını açıklamak istemeyen bir insan hakları eylemcisinin, Suriyeli çocuklarla birlikte çocuk işçiliğinde "büyük bir artış" ol
Babakoto
13