Yeni toplumun şanlı öncüsü: Paris Komünü 149 yaşında

Paris'te işçi sınıfı bundan 149 yıl önce bugün iktidarı ilk kez eline aldığında, işçiler kendilerine sadece açlık, yoksulluk ve ölüm getiren düzene ilk büyük darbeyi vurmuştu. Marx'ın 'yeni toplumun şanlı öncüsü' dediği Komün bugün 149 yaşında.
soL - Arşiv
Çarşamba, 18 Mart 2020 09:07

İşçi sınıfının iktidarı eline aldığı ilk büyük deneyim olan Paris Komünü bundan tam 149 yıl önce bugün zaferini ilan etmişti. Komün'ün 71 günlük iktidarı işçi sınıfı için eşsiz bir deneyim olurken, Komün'ün barikatlarında eşit ve özgür bir dünyanın ilk tohumları atılmıştı.  Marx ve Lenin'in şu sözleri Komün'ün işçi sınıfı için değerini anlatıyor:  

Marx: 

İşçi, Paris Komünü ile birlikte, yeni bir toplumun şanlı öncüsü olarak her zaman yüceltilecektir. Şehitlerinin anısı, işçi sınıfının soylu yüreğinde yaşayacaktır. Cellatlarınıysa tarih, daha şimdiden sonsuz bir teşhir direğine çiviledi ve rahiplerinin tüm duaları, günahlarını bağışlatamayacaktır.

Lenin:

Komün savaşçılarının anısı, sadece Fransız işçileri için değil ama tüm dünya proletaryası için kutludur. Çünkü Komün yerel ve sıkı sıkıya ulusal bir amaç için değil ama tüm emekçi insanlığın, bütün aşağılanmışların, bütün küçük düşürülmüşlerin kurtuluşu için savaştı. Toplumsal devrimin öncü savaşçısı olan Komün, proletaryanın acı çektiği ve savaştığı her yerde sevgiler kazandı. Yaşam ve ölüm tablosu, dünya başkentini eline geçiren ve iki aydan çok elinde tutan işçi hükümeti imgesi, proletaryanın kahramanca savaşımının ve yenilgiden sonraki acılarının görünüşü, tüm bunlar milyonlarca işçinin ruhunu tutuşturdu, sosyalizme olan umutlarını canlandırdı ve sevgilerini kazandırdı. Paris toplarının gürlemesi, proletaryanın en geri katmanlarını derin uykularından uyandırdı ve sosyalist devrimci propagandaya her yerde yeni bir atılım verdi. Bu nedenle Komünün yapıtı ölü değil şimdiye değin her birimizde yaşadı o. Komünün davası, toplumsal devrim davasıdır, emekçilerin bütünsel siyasal ve iktisadi kurtuluş davasıdır, dünya proletaryasının davasıdır. Ve bu anlamda, ölümsüzdür o.