Küba Devrimi: Halkın iktidarıyla doğdu, onunla büyüyor (İNTERAKTİF)

Küba'da dün sonuçlanan seçimlerin ardından sosyalizm düşmanları yine hayal kırıklığına uğradı... soL, Küba'da 1976'dan bu yana yapılan ve sosyalizmin temellerini daha da güçlendiren seçimleri derledi.

Haber Merkezi

Küba Devriminde işçi sınıfı iktidarı aldıktan sonra geliştirdiği devrimci pratiklerle emekçi halkın yine emekçi halk için toplumu yönetmesinin araçlarını geliştirdi. 

Halk İktidarı Ulusal Meclisi (Asamblea Nacional del Poder Popular) Küba'da 1976 Anayasası uyarınca kurulmuş olan tek kamaralı yasama organı. Beş yılda bir yapılan seçimlerle milletvekilleri belirleniyor. Kurumun anayasa ve yasa yapma yetkisi var. Yılda iki kez toplanarak iç ve dış gündemlerdeki konuları görüşüp, karara bağlıyor. Toplantıda olmadığı dönemlerde sorumluluk Devlet Konseyinde bulunuyor.

1976 yılından günümüze kadar gelen süreçte Ulusal Meclis bünyesinde oluşan yönetim kademeleri tabandan gelip ülkenin siyasal liderliğini alarak sosyalizmin güvencesi olageldi. Bu süreçte oluşan yönetimleri sizler için derledik:

İnteraktif haberi okumak için fotoğrafa tıklayınız: