Tarihin en eski müzik aleti bulundu

Almanya'da bir mağarada, tarihin en eski el yapımı müzik aleti keşfedildi. Kuş kemiğinden yapılma 35 bin yıllık flüt, Avrupa'da karmaşık bir kültür kurmuş olan ilk modern insanın yaşayışına da ışık tutuyor.
Çarşamba, 01 Temmuz 2009 11:30

soL (DIŞ HABERLER) Tuebingen Üniversitesi arkeoloğu Nicholas Conard önderliğindeki araştırma ekibi, Almanya'nın güneyindeki Hohle Fels Mağarası'nın küçük bir bölgesinde, parçalar halinde dağılmış durumdaki kızıl akbaba kemiklerini biraraya getirerek flütü tekrar oluşturdular. Tamamı 22 cm uzunluğunu bulan ve üzerinde 5 deliği bulunan flüt, üfleme bölümü olduğu zannedilen bir kertikle sonlanıyor.

Hohle Fels flütünün, Güney Almanya mağaralarında Conard ve ekibi tarafından daha önce ele geçmiş 7 adet flütten arta kalan kemik ve fildişi parçalarına nazaran daha eski bir tarihe ait olduğu düşünülüyor.

Avusturya'da bulunan bir başka flütün ise 19 bin yaşında olduğu tahmin edilirken, Fransa'nın Pyrenees dağlarında keşfedilen 22 flütten oluşan bir diğer buluntu grubu da 30 bin yıl öncesine tarihleniyor.

Conard'ın flütü keşfettiği Eylül 2008 tarihinde, bilinen en eski insan formundaki heykelciği de günışığına çıkarmışlardı. Aynı tortul katmanında bulunan flüt ve figürün Avrupa'da 35 bin yıl önce gelişmiş bir kültür kurulduğuna işaret ediyor.

Conard'a göre ilk modern insanlar ve muhtemelen Neandertaller de, 35 bin yıldan daha uzun bir süredir müzik yapıyorlardı. Fakat Hohle Fels flütü ve Avrupa'da keşfedilen diğer buluntular Avrupa'daki modern insanların kurduğu kültürel yapının bizimkilere benzer olduğu düşüncesini güçlendiriyor.