İTÜ "Türkçe bilim dergisi olmaz" diyerek dergilerini kapattı

İTÜ'de üniversitenin senelerdir yayımladığı bilim dergilerinin "Türkçe bilim dergisi olmaz" teziyle kapatıldığı ortaya çıktı.

İTÜ'nün farklı alanlarda bilimsel dergileri olan itüdergisi/a, itüdergisi/b, itüdergisi/c, itüdergisi/d ve itüdergisi/e'nin İTÜ rektörü tarafından “Türkçe bilim dergisi olmaz” denilerek kapatıldığı ortaya çıktı. Eskiden web üzerinde itudergi.itu.edu.tr adresinde herkesin erişimine açık olan pdf formatındaki makalelere de artık ulaşılamıyor.

İTÜ'de yapılan doktora tezlerinin de bu dergilerde makale olarak yayımlanmasının üniversite tarafından zorunlu kılındığı için, doktorasını alan İTÜ'lüler bir çıkmaz ile karşı karşıya.

(soL - Bilim)