TKP: Enerji yaşamsaldır, devletleştirilmelidir

TKP, enerji ve tabii kaynakların üretim, iletim, dağıtım faaliyetleri, arama ve işletme faaliyetlerinin devletleştirilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP)  tüm enerji hizmetlerinin devletleştirilmesi için bugün 10 maddelik bir çağrı yayımladı.

Çağrıda, "Enerji politikasının temelinde toplumun çıkarlarını ve çevreyle uyumu gözeten merkezi olarak planlanmış bir enerji üretim ve sunumu yer almalıdır. Bu ilke kamusal bir hizmeti gerekli kılar" denildi.

TKP'nin açıklaması şöyle:

Enerji yaşamsaldır. Aydınlatmadan ısıtmaya, sanayi üretiminin devam etmesinden tarım alanlarının varlığını koruyabilmesine, günlük yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına kadar yaşamsal bir işleve sahiptir. Enerji politikasının temelinde toplumun çıkarlarını ve çevreyle uyumu gözeten merkezi olarak planlanmış bir enerji üretim ve sunumu yer almalıdır. Bu ilke kamusal bir hizmeti gerekli kılar. 

Bu nedenle; 

1. Konutlarda elektriğin, suyun ve doğalgazın ücretsiz olması, tek bir yurttaşın bile karanlıkta ve soğukta kalmaması için, 

2. Salgın döneminde bile yurttaşlardan tahsil edilmeye devam eden, patronlar kâr etsin diye sırtımızdaki yükü her gün ağırlaşan faturaların son bulması için, 

3. Kaynaklarımızın patronların kârı için harcanmasının önüne geçmek, bütünüyle uluslararası tekellere bağımlılık üzerine kurulu enerji politikalarına son vermek için, 

4. Merkezi bir planlama ile ülke ve toplum çıkarına uygun şekilde enerji arz ve talebini yönetmek, büyük yağma, israf ve çevresel zararlara yol açan tüm özelleştirme uygulamalarına son vermek için, 

5. Ulaşımda toplu taşıma altyapısının geliştirilmesi, karayolu taşımacılığı yerine deniz ve demiryolu taşımacılığına ağırlık verilerek enerjikaynaklarının verimli kullanılması için, 

6. Enerji üretiminde suyun kullanımının kamusal bir hizmet olarak planlanması, suyun toplumsal bir değer olarak kabul edilmesi ve metalaştırılmasının önüne geçilmesi için,

7. Doğal kaynakları arama, çıkartma ve işletme faaliyetleri esnasında geçmişte elde edilen her türlü verinin merkezileştirilmesi ve toplumun çıkarları doğrultusunda değerlendirilebilmesi için, 

8. Enerji kaynaklarının tespitinde ve enerji üretiminde insan sağlığının ve doğal çevrenin korunmasını gözeten bir yaklaşımın hakim kılınabilmesi için, 

9. Kâr amacıyla, halk sağlığına ve doğaya zararlı olmasına rağmen ısrarla çalıştırılan eski ve verimsiz tesislerin planlı şekilde çağdaş ve verimli tesisler ile ikamesi için; 

10. Enerji çalışanları ve madencilerin insanlık onuruna yakışan, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışabilmeleri, taşeronlaştırmanın son bulması ve güvenceli çalışma için, 

Enerji ve tabii kaynakların üretim, iletim, dağıtım faaliyetleri, arama ve işletme faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin potansiyel ölçümleri başta olmak üzere tüm tesis ve faaliyetler bedelsiz olarak DEVLETLEŞTİRİLMELİ, bu alanlardaki tüm mevcut birikim merkezileştirilerek planlamaya uygun şekilde yeniden yapılanma sağlanmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi