TKP: Bütün eğitim hizmetleri devletleştirilmelidir

TKP tüm eğitim hizmetlerinin devletleştirilmesi, okullarda para toplanmasının yasaklanması, eğitim ihtiyaçlarının ücretsiz olması ve yeterli sayıda eğitim emekçisinin istihdam edilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tüm eğitim hizmetlerinin devletleştirilmesi için bugün 15 maddelik bir çağrı yayımladı.

TKP Merkez Komite tarafından yapılan açıklamada tüm eğitim hizmetlerinin devletleştirilmesi, tüm yurttaşların nitelikli eğitim hakkının güvence altına alınması, okullarda herhangi bir ad altında para toplanmasının yasaklanması, eğitimle ilgili tüm gereksinimlerin merkezi planlamayla tüm yurttaşlara ücretsiz olarak sunulması ve nitelikli eğitimi sunmak üzere yeterli sayıda eğitim emekçisinin devlet tarafından istihdam edilmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bütün Eğitim Hizmetleri Devletleştirilmelidir!

1. Eğitime ulaşmanın, okula gitmenin parayla satın alınabilir olmasına son vermek, tüm yurttaşların parasız ve eşit olanaklarla nitelikli eğitime erişebilmesi için… 

2. Eğitimi ticarileştirerek içini boşaltan, öğrenci ve velilerine müşteri, öğretmenlerine köle gibi yaklaşan, kamu kaynaklarının üzerine çöreklenen özel okul ve dershane gibi tüm ticari kurumların kapatılarak devlet okullarına dönüştürülüp tüm kaynakların seferber edilmesi için…

3. Bilimsel, laik ve anadilde 12 yıllık temel eğitimin zorunlu ve bedelsiz olması, 18 yaşından küçük tüm çocukların devlet güvencesinde eğitim alabilmesi için…

4. Tüm devlet okullarında, derslik, laboratuvar, kütüphane, spor ve sanat alanları gibi ihtiyaçların eşit bir şekilde karşılanarak nitelikli eğitim sunulabilmesi için… 

5. Eğitimin tüm yurttaşların yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirip çok yönlü gelişimini sağlayacak bir sürece dönüşmesi; yurttaşların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanda istedikleri kadar eğitim alabilmeleri, bilgi ve becerilerini temel eğitim süreciyle ve okulla sınırlı kalmamak üzere sürekli olarak geliştirebilmeleri için…

6. Dindar nesil yetiştirme adına ayrıcalıklı görülerek, diğer devlet okullarına ayrılmayan büyük kaynakların ayrıldığı imam hatip okullarının kapatılabilmesi, tüm okullarda bilimsel ve laik bir eğitim anlayışının hayata geçirilebilmesi için…

7. Eğitimin paralı hale gelmesi nedeniyle, çocukların ve gençlerin beslenme, barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayamamasını fırsat bilerek burs, destek gibi adlar altında yurttaşları kuşatan tarikatların, cemaatlerin ve gerici vakıfların egemenliğine son vermek için...

8. Okullar arasındaki eşitsizlikle ortaya çıkan büyük nitelik farklılıkları nedeniyle, öğrencileri ve ailelerini birer yarış atına dönüştüren ve onlarda büyük kaygı yaratan, mevcut eşitsizlikleri derinleştirerek ileri kuşaklara aktaran sınav mahkumiyetine son vermek için…

9. Üretim sürecine katma adı altında mesleki eğitimin ve okulların patronlara teslim edilmesine, çocuk yaşta öğrencilerin sömürülmesine son vermek için…

10. Çocukların toplu taşımayla ya da servislerle güvensiz bir şekilde uzak yerlerde okullara taşınmasına son vermek için… Her çocuğa yaşadığı mahallede nitelikli eğitim fırsatı sunmak için…

11. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde büyümelerini desteklemek, imkanları olmadığı için okul saatlerinde aç kalmalarının ya da okullarda sağlıksız beslenmelerinin önüne geçmek üzere öğrencilere ücretsiz yemek sağlayabilmek için…

12. Tüm okullarda sağlık odalarının kurulması, okulların öğrenciler ve eğitim emekçileri için sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için…

13. Yabancı dil eğitiminin eşitsiz olarak erişilen ve ayrıştırıcı bir kazanım olmaktan çıkarılarak, tüm yurttaşların ilgileri doğrultusunda ücretsiz olarak erişebildiği evrensel kardeşliği güçlendirecek bir hak olabilmesi için…

14. Yaşadığımız yüzyılda halen bir utanç olarak kendini gösteren okumaz yazmazlık sorununun kökünü kazımak, tüm yurttaşların okur-yazarlığını güvence altına almak için…

15. Tüm eğitim emekçilerine, atanma, geçinme ve iş güvencesi kaygılarından uzak bir şekilde, sürekli olarak kendilerini geliştirebildikleri ve yurttaşların gelişimine odaklanabildikleri güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamının sunulabilmesi için…

TÜM EĞİTİM HİZMETLERİ DEVLETLEŞTİRİLMELİ, TÜM YURTTAŞLARIN NİTELİKLİ EĞİTİM HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMALI, OKULLARDA HERHANGİ BİR AD ALTINDA PARA TOPLANMASI YASAKLANMALI, EĞİTİM VE EĞİTİMLE İLGİLİ TÜM GEREKSİNİMLER, TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI DA GÖZETEREK MERKEZİ BİR PLANLAMA ÇERÇEVESİNDE TÜM YURTTAŞLARA ÜCRETSİZ OLARAK SUNULMALI, NİTELİKLİ EĞİTİM HİZMETİ SUNMAK ÜZERE YETERLİ SAYIDA EĞİTİM EMEKÇİSİ DEVLET TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLMELİDİR.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite"