Birleşik Metal-İş'ten ÇİMSATAŞ açıklaması

Birleşik Metal-İş Sendikası, imzalanan toplu sözleşmeye ve ÇİMSATAŞ'ta devam eden eylemlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Birleşik Metal-İş Sendikası, ÇİMSATAŞ'ta devam eden eylem sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada toplu sözleşmenin detaylarına yer verilirken, "Özetle, ortalama ücret alan metal işçisi üyemiz 1 Mart 2022 itibariyle 3.713 lira ücret artışı elde etmiş olacaktır. Ortalama ücret ise 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle sosyal haklar hariç net 6.025 TL’ye, 1 Mart 2022 tarihi itibariyle de en az 8.378 TL’ye yükselmiş olacaktır" denildi.

"Grup sözleşmesi, MESS üyesi tüm işletmeler için geçerlidir. Sözleşme süreci tamamlanmıştır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, ÇİMSATAŞ'ta devam eden eylemlere ilişkin ise "Mersin ÇİMSATAŞ’ta işyeri özelinde ortaya çıkan kimi taleplerin, imza altına alınmış grup toplu iş sözleşmesini tanımayarak, adeta yeni bir toplu iş sözleşmesi talebinin gündeme getirilmesi, mevcut grup sözleşmesi düzeni ve sendikal işleyiş açısından mümkün olabilecek bir durum değildir. İşletmesel sebeplerden kaynaklanan ve üyelerimizin mağduriyetine neden olan uygulamalar sendikamızın ve ÇİMSATAŞ işçilerinin birlikte mücadelesiyle mutlaka düzeltilecektir. Kimi çevrelerin üyelerimiz üzerinde farklı bir beklenti ve algı oluşturması, üyelerimizi sendikamızla karşı karşıya getirme çabasıdır. Sendikamıza husumet besleyen bu çevrelerin manipülasyonları artık ÇİMSATAŞ işçisinin zarar görmesine neden olacak düzeye ulaşmıştır. Buna izin vermeyeceğiz. ÇİMSATAŞ işçisinin tek güvencesi bugüne kadar örgütlü olduğu sendikasıdır" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

METAL İŞÇİSİNİN KAZANIMLARININ GÖLGELENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Metal işkolu 2021-2023 dönemi grup toplu iş sözleşmesi sonuçlarının, sendikamızı ve fabrikalardaki örgütlülüğümüzü hedef alarak kamuoyunda tartıştırıldığına üzülerek tanık oluyoruz. Metal işçisine yabancı, işkolumuzdaki sendikal mücadeleden ve grup toplu iş sözleşmesinin işleyişinden ve güçlüklerinden bihaber yürütülen bu tartışma metal işçisinin Birleşik Metal-İş ile kurduğu güçlü bağı hedef almaktadır. Buna izin vermeyeceğiz.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sonuçlarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 1 Eylül 2021 tarihinden geçerli olan sözleşme ile üyelerimiz yıllık ortalama yüzde 66 oranında ücret artışı sağladı, sosyal haklarımız birinci yılda yüzde 35 yükseldi, sözleşmeye ilk kez konulan bazı maddelerle de yeni kazanımlar elde edildi. Birinci altı ay için zam oranı yüzde 27,7’dir. Bu dönemin açıklanan enflasyon rakamı yüzde 8,8 olmuştur. Sosyal haklarda alınan yüzde 35’lik artış ise açıklanan yüzde 19,25’lik enflasyonun üzerindedir.

Buna göre üyelerimizin MESS’teki ortalama ücreti, birinci altı ay ikramiye dahil sosyal haklar hariç net 1260 lira artacak, bunun üzerine ikinci altı ay ise yine ikramiye dahil sosyal haklar hariç net 2.453 lira daha artacaktır. Özetle, ortalama ücret alan metal işçisi üyemiz 1 Mart 2022 itibariyle 3.713 lira ücret artışı elde etmiş olacaktır. Ortalama ücret ise 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle sosyal haklar hariç net 6.025 TL’ye, 1 Mart 2022 tarihi itibariyle de en az 8.378 TL’ye yükselmiş olacaktır.

Grup sözleşmesi, MESS üyesi tüm işletmeler için geçerlidir. Sözleşme süreci tamamlanmıştır.

33 işletmeye bağlı 44 fabrikada yaklaşık 11 bin üyemiz için sonuçlanan bu sözleşme, işkolunda ve üyelerimiz arasında yüksek oranda memnuniyetle karşılandı. Sözleşme, üyelerimizin büyük çoğunluğunun onayını alarak Başkanlar Kurulu kararıyla imzalandı. Bu sözleşmeyle elde edilen kazanımlar metal işçisinin birlik ve mücadelesinin sonucudur.

Grup sözleşmeleri pek çok faktörün iç içe geçtiği süreçlerdir. Yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan bu sözleşmede üç ayrı sendika, işveren örgütüyle müzakere yürütmektedir. Sözleşme MESS üyesi tüm işletmeleri kapsar ve buradaki işçilerin tamamı için imzalanır. Sektörel ve işletmeler özelindeki farklılıklar taleplerin ortaklaştırılmasını güçleştirir ve mücadele dinamizmine etki eder.

Buna karşın sendikamız bugüne kadar grup sözleşmesinde işveren dayatmalarını aşmayı başarmıştır. Özellikle 2010 yılından sonra grev uygulamalarıyla da grup sözleşmesinin sadece kendi üyelerimiz için değil, tüm metal işçileri için daha ileri bir noktada sonuçlanabilmesinin yolunu açmıştır. Başarının sırrı tüm fabrikaların ortak hedeflerde birleşebilmesi olmuştur. Bu açıdan Birleşik Metal-İş’in grup sözleşmesindeki varlığının sağladığı güvenceye dair metal işçilerinin herhangi bir tereddüdü bulunmamaktadır.

Metal işçisinin bildiğini, bir de kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz:

Birleşik Metal-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi süreçlerini, başından itibaren üyelerini katarak gerçekleştirir. Bu sözleşme de böyle ilerlemiştir. Taslak hazırlıkları fabrikalarda var olan her bölüm ve vardiyadan işçilerin yer aldığı “işyeri komiteleri” ile hazırlanmış, sözleşme sürecindeki gelişmeler işyeri sendika temsilcilerinin yer aldığı Toplu İş Sözleşmesi Komisyonlarında değerlendirilmiştir. Taslak hazırlığından müzakerelere, grev kararlarından sözleşmenin imzalanmasına tüm süreç, fabrikaların ortaklaşan taleplerini dikkate alarak, pek az sendikada bulunan bu yüksek katılım araçlarıyla sürdürülmüştür.

Grup sözleşmesinin zorluğu fabrikaların ortaklaşabildiği taleplerini baz almasıdır. Bu aynı zamanda grup sözleşmesindeki örgütlülüğün de temel koşuludur. Fabrikalardaki işçiler ortak talepleri söz konusu olduğunda birlikte hareket eder. Bunu bozmaya yönelik girişimler, metal işçilerinin birliğini bozmaya hizmet eder.

2021-23 grup toplu iş sözleşmesi 33 işletmeden işçilerin ortak talepleri doğrultusunda yürütüldü. Bu süreçte farklı talepler her zaman söz konusu olabilmektedir. Mersin ÇİMSATAŞ’ta işyeri özelinde ortaya çıkan kimi taleplerin, imza altına alınmış grup toplu iş sözleşmesini tanımayarak, adeta yeni bir toplu iş sözleşmesi talebinin gündeme getirilmesi, mevcut grup sözleşmesi düzeni ve sendikal işleyiş açısından mümkün olabilecek bir durum değildir. İşletmesel sebeplerden kaynaklanan ve üyelerimizin mağduriyetine neden olan uygulamalar sendikamızın ve ÇİMSATAŞ işçilerinin birlikte mücadelesiyle mutlaka düzeltilecektir. Kimi çevrelerin üyelerimiz üzerinde farklı bir beklenti ve algı oluşturması, üyelerimizi sendikamızla karşı karşıya getirme çabasıdır. Sendikamıza husumet besleyen bu çevrelerin manipülasyonları artık ÇİMSATAŞ işçisinin zarar görmesine neden olacak düzeye ulaşmıştır. Buna izin vermeyeceğiz. ÇİMSATAŞ işçisinin tek güvencesi bugüne kadar örgütlü olduğu sendikasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birleşik Metal-İş 
Genel Yönetim Kurulu