Anadolu yaban koyunu ve yaban keçisi avına dur diyen karar

Türkiye Vegan Derneği, 'av ihalesi'ne karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Vegan Derneği'nin (TVD) Konya ve Karaman’daki “av ihalesine” karşı açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal talepli davasında ara karar açıklandı.

Buna göre mahkeme, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu yaban koyunu ve yaban keçilerinin öldürülmesini kapsayan av ihalesinde yürütmeyi durdurdu.

Dernek, Konya ve Karaman’ın farklı bölgelerinde 7 Anadolu yaban koyununun ve 3 yaban keçisinin “avlattırılması işi” ihalesinin etiğe, hukuka ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yürütmenin acilen iptalini talep etmiş, yürütmeyi durdurma ve iptal talepli dava dilekçesinde bilimsel raporlara atıfta bulunmuştu.

Ayrıca koruma altındaki 15 kızıl geyiğin Bolu’da öldürülmesini engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açan ve şimdilik yürütmeyi durdurma kararı alan TVD, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile birlikte, yine “av turizmi” kapsamında Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri’de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 70 yaban keçisinin öldürülmesine engel olmak için Adana 2’nci İdare Mahkemesi’nde bir dava açmıştı.  

Ankara ve İzmir baroları da bu yıl can kayıplarını engellemek için, Türkiye çapındaki tüm av ihalelerinin ve Merkez Av Komisyonu kararlarının iptalini talep eden iki ayrı dava açmış; TVD, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ve Hayvanlara Adalet Derneği ile birlikte her iki davaya da müdahillik başvurusunda bulunmuştu.