Müfettiş raporunda böyle denildi: Belediye başkanını Erdoğan atasın

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı raporda, 'güvenlik zafiyeti' olacak kentlerde belediye başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını 'uygun olacağı' öne sürüldü.
Cumartesi, 21 Eylül 2019 09:22

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminde olduğu döneme dair İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı raporun detaylarına ulaşıldı. Raporlarında kayyumu öven müfettişler, "güvenlik zafiyeti" olacak kentlerde belediye başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını "uygun olacağı" şeklinde görüş bildirdi. 

'KAYYUM MODELİ' ÖVGÜSÜ
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, raporda teftişe tabi dönem içerisinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin "uyguladığı yönetim formatı" ile "kaynakları verimli kullandığı, paydaşları ile işbirliğine önem verdiği, Hemşerilerine verdiği hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmeye çalıştığı, yönetim ilkelerini içselleştirerek, Belediyeye bağlı tüm donatı ve birimlerde şeffaflığa, hesap verilebilirliğe, katılımcılığa, hukukun üstünlüğüne inanarak çalışanlarını bu ilkeler etrafında toplayıp hizmet ürettiği, yaptığı projeler ile Mardin'in insanına,sosyal yaşamına, tarih ve kültürüne, turizmine ve ekonomisine dokunarak ideal belediyecilik hizmeti verdiği, yaptığı hizmetler ile sadece kayyum belediyelere değil, birçok belediyeye rol model olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir" iddialarında bulunuldu.
  
'BELEDİYE BAŞKANLARINI CUMHURBAŞKANI ATAMALI'
 
Müfettiş raporunun devamında "Kayyumlukta Mardin Modeli" diye bahsedilerek, bölgede belediye başkan seçimlerinin kaldırılması ve sadece Meclis seçiminin yapılması önerileri yer alırken, bölge belediye başkanlarının merkezi atama ile yapılmasının "uygun olacağı" ifadelerine yer verildi. İlgili kısımda raporda şu ifadeler yer aldı:
 
'VALİNİN BELEDİYE BAŞKAN OLACAĞI SİSTEM'
 
"Kayyum Dönemindeki Belediyecilik hizmetleri bir sistem olarak ele alınabilir. Merkezi Hükümetin temsilcisi olan Valinin yerel yönetimin de başı olacağı bir sistemin oluşturulması ile ilgili çalışmaların gerek ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifeti ile gerekse üniversiteler tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılmasının uygun olacağı. Bu kapsamda; Demokratik katılımı sağlamak ve karar süreçlerini oluşturmak adına; Belediye Meclisinin seçimle gelmesi ama başkanın cumhurbaşkanı tarafından atanması hususu özellikle milli güvenliğimizin tehlikeye girdiği şehirlerde uygulanmasının daha yönetilebilir kentlerin oluşacağı şeklinde Müfettişliğimizce değerlendirilmektedir. Kayyum Modeli ile yapılacak çalışmalarda; insana ve çevreye duyarlı, kültürel ve toplumsal değerlere sahip çıkan, bilimsel gelişmelere açık, eğitim, kültür, sanat ve sporun tam desteklendiği, ulaşılabilir, şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilirlikten ödün vermeyen, iç ve dış paydaşlar ile ilişkilerini sağlam zemine oturtan, kaynakları etkin ve verimli kullanan, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkan ve bunu gelecek nesillere aktaran şehirleri dönüştürmenin daha kısa bir zamanda mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu modelin hayata geçmesi ile birçok belediyenin insana ve çevreye duyarlı, marka bir şehir olma vizyonu gerçekleştirilmiş olacağı değerlendirilmektedir."