Komünist Kadınlar’dan Kalkınma Planı’na sert tepki

Komünist Kadınlar, geçtiğimiz günlerde kabul edilen Kalkınma Planı’na tepki gösterdi. İşsizliğin artışının kadınların işgücüne katılımı ile açıklanmasına karşı çıkan Komünist Kadınlar, sorunun kaynağında patronların hesabına çalışmaya devam eden iktidarın, bu iktidarı besleyen düzenin olduğunu söyledi.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 19 Temmuz 2019 21:45

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nda yer alan Kadın Üniversiteleri’nin kurulmasına yönelik madde,çeşitli akademisyen ve kadın örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ülkenin mevcut ekonomik durumu ve gereksinimleri tespit edilerek, gelecek 5 yılın planlama hedeflerinin belirlendiği kalkınma planlarının hazırlanmasında 1980’li yıllardan beri Türkiye’nin gereksinimleri değil, IMF gibi uluslararası kurumlar etkili oluyor. Komünist Kadınlar, 2019-2023 dönemini kapsayan hedefleri içeren 11. Kalkınma Planında yer alan kadınlara dair hedef ve saptamalara tepki gösterdi.

“İŞSİZLİĞİN NEDENİ OLARAK KADIN İŞGÜCÜ ARTIŞINI İŞARET ETMEK SAHTEKARLIKTIR”

11. Kalkınma Planı’nın işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, eğitim ve sağlık alanındaki eşitsizlikler gibi ülkenin çözülmesi gereken sorunlarını yok sayan bir içerikle kabul edildiğini hatırlatan Komünist Kadınlar, istatistiklerin taraflı yorumlandığına da dikkat çekerken şunları söylüyorlar:

“Örneğin planın 133. Maddesinde geçen ‘2013 yılında yüzde 9 olan işsizlik oranı, izleyen yıllarda çalışma çağı nüfusunun yanı sıra özellikle kadınlar olmak üzere işgücüne katılma oranlarındaki güçlü artışlar sebebiyle, 2018 yılında yüzde 11’e yükselmiştir” ifadesi tam da bu taraflı saptamalardan birisi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) araştırma dairesi DİSK-AR’ın TÜİK verileriyle 2019 Haziran ayında hazırladığı rapora göre; Mart 2018’de 3 milyon 210 bin olan mevsim etkilerinden arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısı Mart 2019’da 1 milyon 334 bin artarak 4 milyon 544 bine yükseldi ve en büyük artış genç işsizliği ve genç kadın işsizliğinde yaşandı.

Her gün atanamadığı, iş bulamadığı ya da üniversite sınavını kazanamadığı için gençler, kadınlar, emekçiler yaşamına son veriyor. Gerçekler gerek istatistiki verilerle gerekse emekçilerin dört bir yandan sıkışmışlığının kanıtlarıylaortadayken işsizliğin nedeni olarak kadın iş gücü artışını işaret etmenin adı sahtekarlıktır. Yıllardır ürettikleri kadın düşmanı politikaların devamıdır.

Kalkınma Planı’nda belirtildiği gibi işsizliğin artışının nedeni kadınların işgücüne katılımı değil, var olan ekonomik kriz ve emekçileri karın tokluğuna mahkum ederken patronların hesabına çalışmaya devam eden iktidarın, bu iktidarı besleyen düzenin kendisidir.”

“KADIN ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ İLE GERİCİ UYGULAMALAR KALKINMA ADI ALTINDA ÖNÜMÜZE KOYULUYOR”

Komünist Kadınlar’ın Kalkınma Planı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde Erdoğan’ın Japonya gezisi sırasında gündeme getirdiği kadın üniversiteleri konusu da yer alıyor. Komünist Kadınlar bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Yine planın 560.2. maddesinde belirtilen ‘Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversitelerinin kurulması’ hedefi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kazanımlarından biri olan laik, bilimsel ve karma eğitim sistemine indirilmeye çalışılan yeni bir darbedir. Üniversiteleri eğitim kurumu olmaktan çıkardıkları, kadınları yaşamlarının her alanında daha fazla eşitsizliğe sürükledikleri yetmezmiş gibi yüzyıllar öncesinin gerici uygulamalarını kalkınma adı altında önümüze koymaktadırlar.

Komünist Kadınlar, tüm emekçilerin insanca yaşayabileceği, sömürünün ve eşitsizliğin ortadan kalkacağı sosyalist düzen için mücadeleye devam edecek; kadınları toplumun dışına iten, daha fazla sömüren, aşağılayan, baskı altında tutan tüm gerici ve piyasacı tutumların karşısında olmaya devam edecektir.”