'Kayyum yönetiminde milyonlarca liralık usulsüzlük'

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı Belediyesi'ndeki kayyumun milyonlarca liralık usulsüzlüğe imza attığını belirterek, konuya ilişkin Meclis'e araştırma önergesi verdi.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 10 Temmuz 2019 14:16

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı Belediyesi'nin 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda tespit edilen 22 ayrı usulsüz, kanunsuz, hukuka aykırı işlem ve eyleminin incelenerek, kamu zararına yol açan sorumluların tespiti ve haklarında suç duyurusu yapılması talebiyle TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

'MİLYONLARCA LİRALIK USULSÜZÜLÜK'

1 Mart 2017’de kayyum atanan belediyenin 2017 yılı mali kayıtlarında çokça kanuna aykırılık ve düzensizlik tespit edildiğini vurgulayan Koç, "Raporda, belediyeye ait milyonlarca liralık mal varlığına tekabül eden gelir ve gider dengesizliğinin bulunduğu hususu ile kanuna ve hukuka aykırı işlem ve eylem tesis edildiği hususu tespit edilmiş, konuyla ilgili olarak ilgili yerel idarenin savunması alınmıştır. Yerel idare Ağrı Belediyesi ise verdiği savunmalarda tüm tespit ve hukuksuzlukları kabul etmiştir.  Söz konusu rapor içeriği ile sabit olan düzensizlik, hukuksuzluk, kanuna aykırılık ve hatalı eylem ve işlemler, Ağrı Belediyesi kayyım tarafından yönetilirken milyonlarca liralık yolsuzluk yapıldığına dair delil teşkil etmektedir" dedi.

  • Kurumun son üç yıl bütçe giderleri incelendiğinde, bütçe giderlerinin 2017 yılında % 17,83 oranında artmasının nedeni mal ve hizmet alımlarında meydana gelen % 51,42 oranındaki artıştır. Cari transferlerde meydana gelen azalış ise hane halklarına yapılan yardımların azalmasından kaynaklanmaktadır.
  • İdare adına açılması gereken hesap yüklenici adına açılması ve 31.12.2017 tarihi itibariyle ortak havuz hesabında 675.430,20 TL olması nedeniyle mali tablolarda 102 Banka hesabı 675.430,20 TL eksik gösterilmiştir. 

  • Bazı Taşınmazların Kira Sözleşme Sürelerinin Mevzuata Aykırı Şekilde Uzatılması ve Süresi Uzatılan Sözleşmelerden Kesin Teminat Alınmaması A ) Bazı Taşınmazların İhale Yapılmaksızın Kira Sözleşme Sürelerinin Mevzuata Aykırı Şekilde Uzatılması İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kira süresinin sonunda yeniden kiraya verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olduğu için söz konusu kiraya verme işlerinin ihale ile yapılması gerekmektedir.

  • Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan Mal Alımının Hatalı Olarak Kapsam Dışında Tutulması 

  • Bütçeye mal alımları için aktarmalar dâhil 10.938.252,00 TL ödenek koyulduğu yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre parasal limitler dâhilinde yapılacak mal alımlarının 1.093.825,20 TL’yi geçemeyeceği hesaplanmıştır. 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin parasal limitlere tabi (d) bendine göre 4.427.385,79 TL ve 21’inci maddesinin (f) bendi kapsamında 321.500,00 TL olmak üzere toplam 4.748.885,79 TL tutarında mal alımı yapıldığı, %10’luk limitin aşılarak %43,41’e ulaşıldığı ve aşan bu tutar için de Kamu İhale Kurulu’ndan görüş alınmadığı görülmüştür. Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü alınmaksızın Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi ve 21’inci maddesinin (f) bendi kapsamında yapılan alımlar için geçerli olan limitin aşılması yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.