4 bin 219 metrekareye otopark: Yasalara aykırı şekilde işletiliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bünyesinde bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (ADÜAŞ) Atatürk Bulvarı’nda bulunan 4 bin 219 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde yasaya aykırı bir şekilde otopark işletmeciliği yaptığı belirlendi.
Pazartesi, 27 Ocak 2020 08:17

Kamu İhale Yasası’na göre otopark işletmeciliği hizmeti için açık ihale yöntemiyle ihale yapılması gerekirken, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (ADÜAŞ) yasaya aykırı olarak ikişer aylık sürelerle doğrudan temin yöntemiyle otopark hizmeti alımı yaptığı belirlendi. 

Sayıştay’ın ÖİB bünyesindeki ADÜAŞ’ye ait denetim raporunda kurumun ihalesiz bir şekilde yasaya tamamen aykırı bir şekilde otopark işletmeciliği yaptırdığı belirlendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre raporda, söz konusu otopark işletmeciliği için yapılan doğrudan alım yönteminin Kamu İhale Yasası’nda yer alan “İdarelerin ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüğü olduğu” temel ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

Raporda hizmet alımının açık ihale yoluyla gerçekleştirilmesi konusunda ÖİB nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği önerisi yer aldı.