Sağlıkçılar 21 Aralık'ta grevde

Kanun Hükmünde Kararnamelerle sağlıkta dönüşümün hayata geçirilmesiyle emeğin, insan sağlığının gasp edildiği uygulamalara karşı bir araya gelen sağlık örgütleri, 21 Aralık grevine çağrıda bulundular.

AKP’nin KHK’ler eliyle sağlığın ticarileştirilip emeğin taşeronlaştırılmasına, sağlık emekçilerine performansa dayalı çalışma koşullarının dayatılmasına ve insan sağlığını yok sayan bir dizi uygulamaya karşı sağlık örgütleri bir araya geldi. İnsan sağlığını ve emeğini sermayeye açan sağlıkta dönüşüme karşı yapılacak 21 Aralık grevine çağrıda bulunan sağlık örgütleri, siyasi partiler ve kurum temsilcileri Taksim’de yürüyüş gerçekleştirdiler. “21 Aralık’ta ülkenin en karanlığını aydınlatacağız” çağrısıyla yapılan yürüyüşte, o gün acil servisler dışında hizmetin verilmeyeceği hastanelere herkesin gelerek sağlıkçılarla dayanışması yönünde çağrı yapıldı.


İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, SES İstanbul Şubeleri ve Dev-Sağlık İş’in bir araya geldiği eyleme, KESK, TMMOB temsilcileri ile TKP, ÖDP üyeleri de katılarak destek verdi. “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Eşit, ücretsiz, parasız sağlık”, “Tayyip sen yaşa 660 lirayla”, “AKP sağlığa zararlıdır” sloganları ve alkışlarla Tünel Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyen binlerce kişi, “Sağlık Bakanı, eğitimsiz bıraktığın asistan, hocasız bıraktığın öğrenci, sözleşmeli yaptığın hekim, parasıyla tedavi ettiğin için halk için, istifa et!” pankartı astılar.

“Vatandaşın tahsilatçısı değiliz”

Taksim Gezi Parkı’nda yapılacak açıklamalar için bir araya gelen sağlık örgütleri ve siyasi partiler olarak ilk sözü İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör aldı. Güngör, “Artık eczane hizmeti sürdürülemez haldedir. Fiyat farklarıyla, katılım payıyla angarya istemiyoruz. Vatandaşın tahsilatçısı olmak istemiyoruz. Emeğin hakkı alınana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi. İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Serdar Çintan, “Ögretim üyeleri ve öğrencilerin eğitimi ile sağlık hakkı faydalanılamayacak hale getirildi. Ağız ve diş sağlığında getirilen uygulamalara karşıyız. Nitelikli hizmet etmek isterken diş hekimlerinin özlük hakları ellerinden alınıyor. Kamu hastanelerinde çalışanların düşük ücrete ve performansa dayalı çalışma koşullarına bağlanmasına karşıyız” diye konuştu.


“Sağlık Bakanı’na suç duyurusunda bulunmak istiyorum”
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, sağlıkta dönüşüm programı hakkında, “Sağlıkta erişimi kolaylaştırırsak gereksiz kullanılıyor” diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. “Sağlık Bakanı dönüşümü hayata geçirdiği ve gereksiz sağlık harcamaları yaptığı için suç duyurusunda bulunmak istiyorum” diyen Gören, herkese sağlık hizmeti götürmekle övünen AKP’nin hastalara 5 dakika yapılan muayenelerle sağlığın niteliğini düşürdüğünü ifade etti. Gören, herkese eşit, ücretsiz sağlığın sağlandığı sistem için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti. SES Anadolu Şubesi Başkanı Sevgi İnce de, sağlıkta dönüşüme karşı 21 Aralık grevine katılacaklarını belirterek, eğitim, ulaşım ve üretim alanlarında da grev kararın alınması gerektiğini ifade etti. “İnsan ihaleyle çalıştırılamaz, sağlıkta taşeron olmaz” diyen Dev-Sağlık İş Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “AKP politikalarını tarihin çöplüğüne atmayı bileceğiz. KHK ile reva görülen taşeron sistemine karşı ortak mücadelemizde bizleri baskı altına almaya çalışsalar da sağlık hakkı ve insanca yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.


“Genç hekimler paranın doktoru olmayacak”
İstanbul Tabip Odası Asistan Komisyonu üyesi Dr. Koray Yalçın, “AKP’nin memleketi kontrol altına aldığını düşündüğü günde buradayız. AKP geleceğimizi, meslek değerlerimizi, genç hekimleri paranın doktoruna dönüştüremeyecek. ‘Hastahanelerde başhekimlerle değil patronlarla çalışın’ dönüşümünü reddediyoruz. Bu ülkenin geleceğiyiz" diyerek 21 Aralık'ta grevde olacaklarını duyurdu. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Tuncel, “Uyumuyoruz, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Eğitimimiz çıkmaza sokuluyor, hastalarımıza müşteri gözüyle bakmak istemiyoruz. Gelecek bizim” diye konuştu.

(soL - İstanbul)