TKP'den TEKEL açıklaması

Türkiye Komünist Partisi TEKEL işçilerinin direnişiyle ilgili bir açıklama yayınlayarak halkı göreve çağırdı.
Salı, 19 Ocak 2010 14:01

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Siyasi Büro tarafından TEKEL işçileri direnişiyle ilgili yapılan açıklamada dayanışma çağrısı yapıldı."Emekçileri, gençleri, tüm yurtseverleri göreve çağırıyoruz!" başlığıyla yayınlanan açıklamada AKP'ye karşı direniş, TEKEL işçisiyle dayanışma çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Görev: AKP'ye karşı direniş, TEKEL ile dayanışma...

Bir ayı aşkın bir süredir Ankara'da direnen TEKEL işçilerinin mücadelesi, Pazar günü yapılan büyük işçi mitinginin ardından yeni bir evreye girmiştir.

Varlık nedeni parababalarına ve emperyalizme hizmet etmek olan AKP, bu ülkede yaşayan insanların halk olduğunu unutmuştu. Halka koyun sürüsü gözüyle bakan ve her istediğini yapabileceğini sanan AKP, kısa bir süre öncesine kadar nufusun önemli bir bölümünü de buna ikna etmişti. TEKEL direnişi ile bu masala nokta konulmuştur.

AKP zihniyetinin egemen olduğu büyük basın yayın kurumlarının gizleme çabalarına rağmen Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen miting halkımız için umut olmuş, gelecek güzel günlere inancımızı büyütmüştür.

17 Ocak mitingi, işçi sınıfının gücünü, birliğini ve kuvvetli dayanışmasını ortaya koymasının yanı sıra, emekçi halkın tüm kesimlerini saran AKP rahatsızlığının yeni bir evresine işaret etmektedir. 2009 sonlarında Alevi-Bektaşi dernekleri öncülüğünde gerçekleştirilen “Eşit Yurttaşlık mitingi” ile kendisini kitlesel ölçekte hissetiren bu öfke, kamu emekçilerinin uyarı grevi ile büyümüş, TEKEL direnişi ve bu direnişe çeşitli düzeylerde, farklı araçlarla destek veren milyonlarca insanımızda somutluk kazanmıştır.

İçinden geçtiğimiz günlerin en önemli yanı artık geri dönüşü olmayan bir noktaya uzanılmış olmasıdır. AKP'nin pervassız saldırganlığı emekçi halkın duvarına çarpmıştır.

Başbakan nezdinde AKP Hükümetinin direnişi önemsizleştirme ve küçük gösterme girişimleri Ankara mitingi sonrasında trajikomik bir işçi düşmanlığı olarak kalmış, AKP'yi Bülent Arınç'ın açıklamalarında somutlanan bir korku sarmıştır.

Bu karşı karşıya gelişin nihayete ermediği de açıktır. AKP Hükümeti bir taraftan direnişi önemsizleştirme çabalarını sürdürürken bir taraftan da emekçi halka dönük saldırılarını devam ettiriyor. Tam Gün Yasa Tasarısı, yürütmeyi durdurma kararına rağmen metrobüs zamlarında inat etmeleri sözkonusu saldırganlığın birer ifadesidir.

Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine önemli bir deneyim ekleyen yiğit TEKEL işçileri üzerlerine düşeni çok büyük ölçüde yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bu satırlar kaleme alınırken binlerce işçi kardeşimiz açlık grevine başlamak üzereydi.

Bu tabloda görev hepimizindir.

Ülkemizin tüm emekçilerinin, ilerici, devrimci, yurtsever güçlerinin görevi mücadeleyi büyütmektir. TEKEL işçileri Genel Grev çağrısı yapmaktadır. Başta TEKEL işçilerinin konfederasyonu Türk-İş ve iki büyük konfederasyonumuz KESK ve DİSK, TEKEL işçileriyle dayanışmayı tüm işçi sınıfımızın birincil gündemi olarak ele almalıdır.

Türkiye Komünist Partisi, başta sendikalar olmak üzere, işçi sınıfından yana tüm güçleri, emekçi halkımızı TEKEL işçileri ile dayanışmayı büyütmeye ve AKP'nin tüm saldırılarına karşı ortak bir direniş hattı oluşturmaya çağırmaktadır.

Ülkemiz açısından, halkımız açısından, Türkiye işçi sınıfı açısından gelinen aşamada AKP saldırganlığının püskürtülmesi son derece önemlidir, en önemlisi artık püskürtülebileceği de açıkça görülmektedir.

AKP mutlaka durdurulmalıdır. AKP'nin durdurulması, ülkemizin AKP zihniyetine teslim olmayacağının göstergesi olacaktır. Amerikancılığın, karanlığın ve piyasacılığın bir bütün olarak yenilgiye uğratılmasına giden süreçte AKP'nin durdurulmasının tarihsel değerde bir adım olacağını tekrar hatırlatmak gereği duyuyoruz.

Son olarak, AKP'nin saltanatına dur diyen, maskesini kesin olarak indiren yiğit TEKEL işçisi kardeşlerimizi ve ülkenin dört bir yanında bu direnişi kendi direnişi olarak kabul eden milyonlarca emekçiyi selamlıyor, Türkiye Komünist Partisi'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tüm olanakları ile işçi kardeşlerimizle birlikte olacağını ilan ediyoruz.