Aytaç Durak'a 'etik' şoku

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında "Dürüstlük ve tarafsızlık" ile "Çıkar çatışmasından kaçınma" ilkelerine aykırı davrandığına oy birliğiyle karar verdi.
Salı, 27 Ocak 2009 16:21

ANKARA (A.A.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, eşi Fahriye Durak'a ait taşınması avantajlı bir duruma getiren imar değişikliğine ilişkin iş ve işlemlere katılmak suretiyle, "Dürüstlük ve tarafsızlık" ile "Çıkar çatışmasından kaçınma" ilkelerine aykırı davrandığına oy birliğiyle karar verdi.

Kurul'un kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etik Kurul, Fahriye Durak'a ait arsanın bulunduğu alanın, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Kasım 2007 tarih ve 198 sayılı kararı ile mesken bölgesinden çıkarılıp ticaret alanına dahil edildiği, bu değişiklikle arsa sahibine haksız kazanç sağlandığı, bu durumun etik kurallara aykırı olduğu yönünde elektronik posta yoluyla iletilen iddiaları inceledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak, Etik Kurul'a verdiği yazılı savunmasında, imar planı değişikliğinde etik kurallara aykırılık bulunmadığını, plan değişikliğiyle getirilen imkanlardan diğer parsel sahiplerinin de yararlanabileceğini, konunun görüşüldüğü toplantıya katılmasında, değişikliğin büyük bir alanı kapsaması nedeniyle hukuki sakınca bulunmadığını belirtti.

Etik Kurul, gerekli incelemenin sonunda verdiği kararda, Belediye Kanunu'nun, "Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar" hükmünü işaret ederek, Durak'ın, eşine ait taşınmazı da kapsayan imar planı değişikliğinin görüşüldüğü toplantıya katılmasının, yasaklayıcı hükme açık bir aykırılık teşkil ettiğinin altını çizdi.
Etik Kurul kararına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan karar, ayrıca taraflara tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yolu açık olmak kaydıyla tebliğ edilecek.