Taşınmazlar özelleştiriliyor: ADÜAŞ kimin malını satıyor?

ADÜAŞ kendi malını değil, Özelleştirme İdaresi'nin satması için mülkiyetini devrettiği taşınmazları satıp gelir elde ediyor.

Kadir Sev

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme ihale ilanında Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne (ADÜAŞ) önceki yıllarda devredilmiş 224 bin m² yüzölçümü büyüklüğündeki Ağrı, Balıkesir, Eskişehir, Tekirdağ, Tokat İllerinde bulunan 32 adet taşınmazı satışa konu ediliyor.

İhaleye katılabilmek için yatırılması gereken geçici teminat tutarına bakılırsa (yüzde 3) kurum, satışlardan en az 180 milyon lira gelir bekliyor.

ADÜAŞ 2006 yılında özelleştirme kapsamına alındı. 4046 sayılı Özelleştirme Yasası'na göre santraller ve çeşitli kurum ve kuruluşların taşınmazları devredilebiliyor. Uğraşı alanını ilgilendirmesi koşulu aranmıyor. Sözgelişi, yalnızca 2021 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 911 adet taşınmazı devredildi.

Taşınmazlar Özelleştirme İdaresi'nce kuruma devredilmişti

ADÜAŞ, Özelleştirme İdaresi'nce kuruma devredilen taşınmazları satıyor. Daha açık söylersek ADÜAŞ kendi malını değil, Özelleştirme İdaresi'nin satması için mülkiyetini devrettiği taşınmazları satıp gelir elde ediyor.

Şirketin 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda, 2011-2022 arasında toplam 709 milyon lira tutarında taşınmaz satıldığı belirtiliyor.

Raporda, taşınmazların değerine satılmasına özen gösterildiği şu cümlelerde açıklanıyor:

"Şirketimiz, deneyimli uzmanları ve dinamik personeli ile (…) devraldığı muhtelif taşınmazların özelleştirilmesi kapsamında kendisine verilen görevleri, özelleştirme ilkeleri ve stratejileri doğrultusunda saydamlık, verimlilik ve kamuya hesap verebilirlik çerçevesinde bilimsel çalışmalar ışığında ülke menfaatlerini gözeterek azami titizlikle yerine getirmektedir."