'İlhaktan vazgeçilmezse AB Filistin devletini tanıyabilir'

Lüksemburg İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölgeleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı olarak ilhak etme planını hırsızlık olarak niteleyerek bu adımın Avrupa Birliği’nin Filistin Devleti'ni tanımasını ‘‘kaçınılmaz’’ hale getireceğini belirtti.

Dış Haberler

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Alman Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin açık bir tutum aldığını ve pek çok kararında İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu ilan ettiğini söyleyerek, İsrail’in ilhak planının ‘‘hırsızlık’’ anlamına geleceğini vurguladı. 

‘‘Güçlü bir şekilde dinler tarafından şekillenen Orta Doğu’da, ilhakın On Emirden birini çiğnediği ileri sürülebilir: Çalmayacaksın. Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etmek tam da budur: Çalmak’’ diye konuşan Asselborn, AB’nin İsrail’in ilhak planına karşı daha sert bir tutum alması gerektiğini belirtti. ‘‘Sitem dolu mektuplar yazmak AB için bir aşağılanma olacak ve saygınlığını önemli ölçüde zayıflatacaktır’’ diyen Dışişleri Bakanı, İsrail’in plan doğrultusunda hareket etmesi halinde iktisadi yaptırımların uygulanmasının ya da Filistin’in devlet olarak tanınmasının gündeme geleceğine dikkat çekerek, bu tür bir kararın üye 27 devletin oybirliğini gerektirmeyeceğini hatırlattı ve ‘‘Filistin’in tanınması, bu tartışma bütünüyle yeni bir dinamik kazanacaktı. Hatta kaçınılmaz olacağını düşünüyorum’’ yorumunda bulundu.

Asselborn aralarında İsveç, Macaristan ve Polonya’nın da bulunduğu dokuz AB üyesi Filistin’i devlet olarak tanıdığını ve bu sayının artması halinde iktisadi yaptırımlardan çok daha fazlasının elde edilebileceğini sözlerine ekledi.