Danıştay Savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuki değil

Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Haber Merkezi

Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, avukat Lalezar Nergiz’in başvurusunda görüşünü daireye iletti. 

‘Meclis düzenlemesi gerekmektedir’

Anayasada, yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını vurgulayan Mucukgil, yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmanın, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olduğuna işaret etti.

Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konan uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırılmasının da aynı usule tabi kılındığını belirten Mucukgil, bu nedenle, yasa hükmünde olan uluslararası anlaşmaların kaldırılması ya da feshedilmesi için Meclis düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti.

‘Kararın iptali gerektiği düşünülmektedir’

Mucukgil, feshe dayanak gösterilen cumhurbaşkanı kararnamesinde ise cumhurbaşkanına açık bir yetki verilmediğini kaydederek, “Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen Cumhurbaşkanı Kararı’nda hukuka uyarlık bulunmamıştır. Kararın iptali gerektiği düşünülmektedir” dedi.

Ne olmuştu?

Meclis’te onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nden, Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmış, karar yargıya taşınmıştı. Danıştay 10. Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddederken, bu karara yapılan itirazlar ise kabul edilmemişti. Bunun üzerine dosyanın esastan görüşülmesine geçilmişti.