Kara para aklayıcılarına gün doğdu: AKP'den 'Varlık Barışı' kıyağı!

Varlık Barışı'nın detayları belli oldu... AKP hükümetinin kara para aklayıcılarına kıyağı olarak değerlendirilen "Varlık Barışı" uygulamasına göre yurt dışından Türkiye'ye getirilen para için vergi alınmayacak, paranın nasıl kazanıldığı sorulmayacak, geçmişe dönük bir araştırma, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak.
Haber Merkezi
Cuma, 02 Aralık 2016 13:47

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık'a kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Maliye Bakanlığı'nın, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen söz konusu tebliğ, yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.

NE ZAMANA KADAR GETİRİLEBİLECEK?

Buna göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık'a kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu varlıklara yurtdışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun ilgili madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

SÜRE UZAR MI?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, başvuru süresiyle ilgili olarak "Bakanlar Kurulu'nun bu süreyi 6 ay uzatma imkanı var. Ama şu andaki birinci önceliğimiz yoğun bir şekilde aralık ayını bir kampanya olarak kullanmak. Aralık sonuna geldiğimiz zaman değerlendirmeyi yaparız. O değerlendirmeler çerçevesinde eğer gerekirse de uzatırız. Ama şu an o değerlendirme için erken" dedi.

VERGİ ALINMAYACAK

Türkiye’ye getirilen varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. Gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecek.

NASIL KAZANILDIĞINA DAİR İNCELEME YAPILMAYACAK

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacak. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresi'nden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde kullanılabilecek.

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde tebliğde yer alan “form” kullanılacak.

Banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurtdışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine ilişkin ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacak ve tebliğ ile belirlenen form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyecek.

Şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları veya 19 Ağustos tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleşmesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurtdışında değerlendirdikleri varlıkları madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkanları bulunuyor.

CEZA KESİLMEYECEK

Öte yandan, yurtdışından Türkiye’ye getirilen varlıkların hangi değerleme ölçütü ile değerleneceği konusu da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecek.

VERGİ İNCELEMESİ YOK

Yurtdışından getirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat da yapılmayacak.

GEÇMİŞE DÖNÜK SORUŞTURMA YOK

Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimlerin, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecek. Yurtdışından getirilen varlıklar dolayısıyla geçmişe dönük bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak.