Dünya Komünist Gençlik Örgütlerinden Kovid-19 pandemisi üzerine ortak açıklama

Dünyanın dört bir yanından onlarca Komünist Gençlik Örgütü, Kovid-19 pandemisine dönük ortak bir açıklama yayımladı.

soL - Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanından onlarca Komünist Gençlik Örgütü, Kovid-19 pandemisine dönük ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada kapitalizmin evrensel çapta saplandığı çaresiz görüntüye dikkat çekilirken egemen sınıfların bu dönemde dahi kâr hırsıyla hareket ederek faturayı gençlere ve emekçilere çıkartmaya çalıştığı vurgulandı. Türkiye Komünist Gençliği’nin de imzacısı olduğu açıklamanın tam hali şu şekilde:

"Dünya gençliği,

Dünya çapında binlerce insan hastalığa yakalanırken ve ne yazık ki COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken işçiler, gençler ve halklar için gerçek daha da endişe verici hâle geliyor:

 • Kamu sağlığı sisteminin hâli, en güçlü olduğu söylenen kapitalist devletlerde dahi, apaçık ortada. Sağlık sistemleri, sağlığın piyasalaştırılması ve kapitalistlerin kârları lehine işleyen politikalar sebebiyle eksikliklerle dolu. Binlerce insanın sağlığı risk altında. Şimdiye kadar alınmayan hayati öneme sahip önlemler derhal alınmalı.
 • Milyonlarca işçi işini kaybetti veya önümüzdeki süreçte kaybedecek. Birçoğunun maaşı kesildi ve çalışma saatleri esnekleştirildi. Üstelik COVID-19 sebebiyle değil, kapitalistlerin bir kez daha işçilerin sırtına bindirdiği yükten dolayı. 
 • Aşı için yapılan bilimsel çalışmalar dahi acımasız emperyalistler tarafından bir  rekabet konusu haline gelmiş durumda. Başıbozuk kapitalist üretim halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Dünya gençliği,

 • Bu mücadeleye büyük zorluklara göğüs gererek devam eden bütün doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz.
 • COVID-19 pandemisinden etkilenen herkese dayanışmamızı sunuyoruz ve herkesin bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz.
 • Avrupa Birliği’nin yokluğunun tam aksine, hastalıktan en çok etkilenen ülkelerle büyük bir dayanışma başlatan; bu ülkelere sağlık uzmanı ve koruyucu ekipman gönderen Küba, Çin ve Rusya’yı selamlıyoruz.

Dünya gençliği,

 • Bu zor zamanda, Komünist Gençlik Örgütleri burada!
 • COVID-19’un yanı sıra haksızlıkla ve bu virüsü fırsat bilerek haksızlık yaratanlarla mücadele ediyoruz.
 • Yarattığı ekonomik krizin bedelini, yine, işçilere ve gençlere ödettirmeye cüret eden sistemle, kapitalizmle mücadele ediyoruz. Sosyalizmin güncel bir ihtiyaç olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır çünkü sosyalizm topluma hastane, sağlık personeli, ilaç, laboratuvar ve testler sunarak toplumun hak ve ihtiyaçlarını karşılayabilir, birinci basamak sağlık hizmetiyle hastalıklar önlenebilir.

Halk adına sağlık, barış ve refah için kullanılabilecek günümüz teknolojisini yozlaştıran ve baltalayan insan karşıtı politikalarla mücadele ediyoruz.

Gençler virüse karşı korumak ve korunmak için maske takıyor, fakat biz sesimizi alçatmıyoruz ve taleplerimizden vazgeçmiyoruz! Talep ediyoruz:

 • Bütün ülkelerde Kamu Sağlık Sistemi devlet bütçesiyle desteklensin ki sağlık çalışanlarının çabaları derhal kuvvetlendirilsin.
 • Temel korunma gereçleri (maske, eldiven ve alkol bazlı dezenfektanlar) herkes için ücretsiz olarak sağlansın.
 • İşçiler ve çalışma hakları korunsun. İşten çıkarmalar ve maaş kesintileri engellensin. COVID-19 sebebiyle demokratik haklar kısıtlanmasın.
 • Halkı daha da zora sokan ve durumu daha da adaletsiz hale getiren her türlü ekonomik dışlama, yaptırım ve düzenleme sona ersin. Halkların sağlığını ve yaşam standartlarını koruyacak gerekli düzenlemeler yapılsın.
 • Bütün emperyalist müdahaleler ve NATO’nunki gibi askeri tatbikatlar durdurulsun. Bu alanda harcanılan bütün kaynaklar doğrudan, sosyal güvenlik ve sağlık gibi konularda halkların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılsın.

Açıkça söylüyoruz: Kazanacağız!

Kimse yalnız değil

Şimdi dayanışma zamanı

Hep birlikte direneceğiz!"

Şimdiye dek imza veren 49 Komünist Gençlik Örgütü’nün listesi ise şu şekilde, liste güncelleniyor:

Avusturya Komünist Gençliği
Bangladeş Gençlik Birliği
Bangladeş Gençlik/Öğrenciler Birliği
Belçika Genç Komünistleri
Bolivya Komünist Gençliği
Komünist Gençlik Birliği, Brezilya
Britanya Genç Komünist Birliği
Kanada Genç Komünist Birliği
Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi’nden Genç Sosyalistler
Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, Kıbrıs
Komünist Gençlik Birliği, Çek Cumhuriyeti
Finlandiya Komünist İşçi Partisi Gençliği
Fransa Komünist Gençliği’nin Birliği
Sosyalist Alman İşçi Gençliği 
Yunanistan Komünist Gençliği
Guatemala Komünist Gençliği
Bütün Hindistan Gençlik/Öğrenci Federasyonu
TUDEH Gençliği, İran
İşçi Partisi Gençliği, İrlanda
Connolly Gençlik Hareketi, İrlanda
İsrail Komünist Gençliği
Komünist Gençlik Cephesi, İtalya
Ürdün Demokratik Gençlik Birliği
Lübnan Demokratik Gençlik Birliği
Genç Komünistler Federasyonu, Meksika
Ulusal Gençlik Federasyonu, Nepal
Komünist Gençlik Hareketi, Hollanda
Makedonya Komünist Partisi Gençliği, Kuzey Makedonya
Demokratik Öğrenci Federasyonu, Pakistan
Demokratik Gençlik Federasyonu, Pakistan
Filistin Komünist Gençliği
Filistin Halk Partisi Gençliği
Paraguay Komünist Gençliği
Peru Komünist Gençliği
Polonya Komünist Partisi Gençliği
Portekiz Komünist Gençliği
Sosyalist Gençlik Birliği, Romanya
Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği
Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevik), Rusya
Yugoslavya Genç Komünist Birliği , Sırbistan
Güney Afrika Genç Komünist Birliği
İspanya Komünist Gençlik Birliği
Genç Komünistler Kolektifi, İspanya
Sosyalist Öğrenci Birliği, Sri Lanka
Sosyalist Gençlik/Öğrenci Birliği, Sri Lanka
İsveç Komünist Gençliği
Suriye Komünist Gençlik Birliği – Halid Bektaş Gençliği
Türkiye Komünist Gençliği
Genç Komünistler Birliği, ABD