O Kuran...

O Kuran...

Fatih Bilici
30/01/2015 Cuma

Müslüman arkadaşların hemen, hemen tamamı Kuran'da yazan her bir şeyi kesin doğru olarak kabul ederler.
 
Bu yazı ile kimsenin inancına sataşmak gibi bir amacım yoktur. Sadece birkaç bin yıllık maddi bir hatayı kamuoyuna açmak istiyorum.
 
Şimdi sizlere vereceğim örneklerde bu konuyu hep birlikte araştıracağız.
 
27 - Sonra Meryem onu (İsa'yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler içinde şöyle) dediler: "Ey Meryem! doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın."
 
28 - "Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi."
 
29 - Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; "Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler.(Meryem Suresi)
 
Burada İsa'nın annesi Meryem, Musa'nın ve ağabeyi Harun'un kız kardeşi olarak gösterilmektedir. Tevrat veya İncil'de Musa'nın ağabeyinden başka bir Harun ismi yoktur.
 
Musa, Harun ve İsa ile annesi Meryem arasında onlarca kuşak vardır. Nasıl olur da Meryem Harun'un kız kardeşi olabilir.?
 
Şimdi Tevrat da ki anlatımlarına bakacağız.
 
19 Firavunun atları, savaş arabaları, atlıları denize dalınca, RAB suları onların üzerine çevirdi. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler.
 
 
20 Harun’un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler.
 
21 Miryam onlara şu ezgiyi söyledi: 
“Ezgiler sunun RAB’be, 
Çünkü yüceldikçe yüceldi, 
Atları, atlıları denize döktü.”( Tevrat Mısırdan çıkış kitabı: 15. bölüm)
Devam edelim.
 
4 Seni Mısır’dan ben çıkardım, 
Ben kurtardım seni kölelik diyarından. 
Sana öncülük etsinler diye Musa’yı, Harun’u, Miryam’ı ben gönderdim. (Tevrat Mika kitabı: 6. bölüm)
 
Musa ile İsa arasında ki Peygamberlerin bazılarını isim olarak sayan Kuran nasıl oldu da böylesi bir karışıklığa imza attı.?

O Kuran Tevratta anlatılan bu kişiler olan Miryam’ı İsa’nın annesi Meryem sanmaktadır. Ayrıca Harun’u da İsa’nın dayısı olarak göstermektedir.
 
Ayrıca Müslüman arkadaşlar buradaki Meryem ile Harun'un kardeş gösterilmesine Adem den dolayı kardeşliği öne sürmektedirler. Fakat şu vereceğim örnekler ise onların o tezlerini de geçersiz kılmaktadır.
 
33 - Gerçekten Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu âlemler üzerine seçkin kıldı.
 
34 - Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.
 
35 - İmran'ın karısı: "Rabbim, karnımdakini tam hür olarak sana adadım, benden kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin." demişti.
 
36 - Onu doğurunca -Allah onun ne doğurduğunu bilip dururken- şöyle dedi: "Rabbim, onu kız doğurdum; erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu koğulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum".
 
37 - Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girse, onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. "Meryem! Bu sana nereden geldi?" deyince, o da: "Bu, Allah katındandır." derdi. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.(ALİ_İMRAN)
 
12.Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.(TAHRİM SURESİ)
 
Bu örnekler incelendiğinde Adem den dolayı kardeşliğin tam aksine baba kardeş isimleri de verilerek bir aileden söz eder. O kadar bir kargaşa ve yanlışlıklar var ki insan aklını geçersiz kılmaktadır. Zekeriya dan da bahseder Ali - İmran 37 de Zekeriya ile Musa'nın arasında ne kadar zaman farkı vardır acaba?
 
Ayrıca burada İmran denilen kişi Musa –Harun ve Miryam’ın babalarıdır.  Tevratta'ki gerçek adını da veriyorum.

20 Amram halası Yokevet’le evlendi. Yokevet ona Harun’la Musa’yı doğurdu. Amram 137 yıl yaşadı. (Mıs. ÇIk:6)
 
İşte bu Amram da O Kuran’a İmran olarak geçmiş ve İsa’nın dedesi olarak gösterilmektedir.

Yukarıda verdiğim örneklerde yer belirtilmektedir. Kızıl deniz, Firavunun orduları ve Musa önderliğinde ki İsrail oğulları olarak. Bu olaylar Firavun döneminde olmuş ise M.Ö 3.200 lü yıllara gitmeliyiz.

Sıfır tarihinde İsayı doğuran Meryem ışınlanarak mı yaklaşık 3200 yıl öteye götürüldü.?
 
O Meryem İsa'nın annesi ise ve Harun'un da kız kardeşi ise kaç bin yaşında olması gerekir?
 
Bu işi mantıksal, bilimsel, tarihsel ve matematiksel düşündüğümüzde nasıl bir sonuca varabiliriz acaba?