Kararname değil ferman: AYM’den dikkat çeken iptal kararı

AYM’nin bazı maddelerini iptal ettiği CB kararnamesinde bir fıkra dikkat çekti. Kanunla düzenlenen mevzuatın hükümlerinin kararnameye aykırı olması durumunda uygulanmaması istenilmişti.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan personelin özlük işleriyle ilgili düzenlemeler içeren 23 Ekim 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre oybirliğiyle iptaline hükmedilen maddelerde yer alan düzenlemede kararnameye kanuna karşı üstünlük öngörülmesi dikkat çekti.

CHP’li milletvekillerince iptal başvurusunu karara bağlayan AYM’nin iptaline karar verdiği 2. maddede yer alan düzenlemenin 6. fıkrasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’yla düzenlenen mevzuat karşısında kararnameye üstünlük tanıdığı ortaya çıktı.

AYM’nin iptal ettiği maddenin ilgili fıkrasında şu ifadeler yer almıştı:

6) Bu maddenin uygulanmasında 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (B) fıkrası kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”