Maçoğlu'nun TKP'den Kadıköy adayı olacağı açıklandı

Sosyalist Meclisler Federasyonu, Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu'nun yerel seçimlerde TKP çatı partisi altında İstanbul Kadıköy'den aday olacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde nereden aday olacağını açıkladı.

Maçoğlu'nun üçüncü dönem aday olma durumunun kararlaştırılarak kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, Dersim Belediye Başkanı'nın önümüzdeki seçimlere İstanbul'un Kadıköy ilçesinde TKP çatı partisi altında demokratik, sol-sosyalist güçlerin ortak adayı olarak girmesinin karar altına alındığı kaydedildi.

Maçoğlu'nun somutlaşan adaylığının, demokratik, sol-sosyalist kurumların ortak plânlaması doğrultusunda en kısa sürede bir deklarasyon ile kamuoyuna ilan edileceği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar, tutumlar ve ittifaklar giderek belirginleşmeye başlamış durumdadır. İktidar ve muhalefetiyle burjuva cephenin durumunu takip etmekle birlikte, varlık gerekçemizin doğal sonucu olarak demokratik, sol-sosyalist cephenin sürece dair hazırlık ve tutumu politik sorumluluğumuzun esasını oluşturmaktadır.

Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak daha önce yaptığımız Özet bir açıklamayla yerel seçimlere yönelik taktik siyasetimizi ve somutlaşan bir dizi meseleyi demokratik kamuoyu ile paylaşmıştık.

Ülke genelinde seçimlere yönelik, kurumsal temelde dahil olduğumuz tüm yerellerde kendi hazırlık ve çalışmalarımız esasta netleşip sonuçlanmakla birlikte, yerel seçimler siyasetimizin esasını oluşturan demokratik ve sol-sosyalist ittifaklar sürecine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktadaki görüşmeler önemli bir olgunluğa erişmekle birlikte, her bir alanda netleşerek ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın durumuna dair somutlaşan kararımız ise özetle şu şekildedir.

Daha önce yaptığımız açıklamada Dersim belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın üçüncü dönem aday olma durumunu kararlaştırarak kamuoyu ile paylaşmıştık.

Gelinen aşamada sürecin tüm yönlerini, dinamiklerini, ittifak güçlerimizin ve halkımızın öneri ve taleplerini göz önünde tutan kurumumuz; ranta, talana ve yandaşçılığa karşı; şeffaf, demokratik, halkçı yerel yönetimler programımızın "Komünist Başkan" nezdinde kitlelerde yarattığı sahiplenme ve olumlu etkisinin halklarımızın ortak çıkarı için tüm ülkeye yayılmasını bir sorumluluk olarak ele almıştır. Bu anlamıyla, demokrat, sol-sosyalist kurumlarla yaptığımız istişareler sonucu Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde TKP çatı partisi altında demokratik, sol-sosyalist güçlerin ortak adayı olarak yerel seçimlere girmesini karar altına almış bulunmaktayız..

Fatih yoldaşımızın somutlaşan adaylığı, demokratik, sol-sosyalist kurumların ortak plânlaması doğrultusunda en kısa sürede bir deklarasyon ile kamuoyuna ilan edilecektir."