AKP evrimi neden yasaklıyor?

29/06/2017 Perşembe
AKP evrimi neden yasaklıyor?

Evrim müfredattan neredeyse tamamen çıkarıldı. Eskiden de bu konu yeterince işlenmiyordu. Şimdi durum vahim.

Aslında evrimle uzun zamandır uğraşıyorlar. Daha önceleri evrimin olmadığını iddia ediyorlar, hatta bunu kanıtlamak için kuşe kağıtlara cilt cilt atlaslar bastırıp, bedava dağıtıyorlardı. Anlaşılan baktılar böyle olmuyor, toptan yasaklamaya karar verdiler.

Neden böyle ? Bu konuyla dertleri ne ?

*****

Evrim çok sıradan bir gerçekliktir. Değişim anlamına geliyor. İnsan kendisine baktığında bile bunu kavrar. Doğar, büyür ve ölürüz.

Değişim hem ontogenetik (yani bir canlı bireyin kendi yaşamı içinde geçirdiği değişim) anlamda hem de filogenetik (yani bir canlı türünün kendi türsel yaşamı boyunca geçirdiği değişim) anlamda geçerlidir.

Canlı bireyler gibi, o bireylerin oluşturduğu türler de değişirler. Bireyin değişimi kendi kısa yaşamı içinde, türün değişimi ise belki de on milyonlarca yıl alacak çok uzun bir zaman dilimi boyunca gerçekleşir.

Örneğin biz şempanzelerle çok yakın akrabayız. Onlarla yaklaşık 5 milyon yıl boyunca birlikte yolculuk ettikten sonra, bundan yaklaşık 6 milyon yıl önce farklı patikalarda yürümeye başladık. Yani bugün Homo diye isimlendirilen biz insanların türsel ömrü 6 milyon yıl kadar.

Burada ilginç bir nokta da şudur: İnsanın anne karnındaki ontogenetik değişimi, tek hücreli bir canlıdan insana kadar devam eden filogenetik evrimin 9 aya sıkıştırılmış bir kopyası gibidir. Yani insan anne karnında, canlı aleminin doğada yaklaşık 4 milyar yıl içinde geçirdiği değişimi tekrarlar. Bu bulgu bile evrimin itiraz edilemez bir gerçek olduğunu kanıtlar.

*****

Muhafazakarların evrim gerçeğine karşı çıkmaları, yok saymaları, yasaklamaları evrimin kesintisiz devam eden ve hiç kimsenin durduramayacağı değişim olması nedeniyledir. Şöyle:.

*****

Türlerin değişimini açıklayan evrim teorisi öncelikle din kitaplarının söylediklerini geçersizleştirir.

Kuran, İncil, Tevrat, milyarlarca insanın kutsal kabul ettiği bu kitapların kökeni Mezopotamya’da, Sümer ve Akad kent devletleri döneminde yazılmış Enume Eliş ve Gılgamış mitoslarıdır. Evrenin ve canlıların yaratılışı hepsinde neredeyse aynı cümlelerle tasvir edilir:

Tanrı evreni-dünyayı 6 günde yaratmış, yedinci günde dinlenmeye çekilmiştir.

Darwin’in organik dünya için mekanizmalarıyla birlikte ortaya koyduğu evrim gerçeği dinlerdeki bu yaratılış inancını, yani dinin temelini yerle bir eder. Bugün artık ilk tek hücreli mikroorganizmaların fosillerini bile saptamak, analiz etmek, tarihlendirmek mümkün.

Evrim AKP’nin ideolojik, siyasi ve felsefi dayanaklarını yok ettiği için AKP evrime karşıdır.

AKP’nin evrime bu denli düşman olması bir yandan da O’nun siyasi niyetini açık eder. AKP dine dayalı bir düzen kurmak niyetinde olmasaydı evrimle bu kadar uğraşma gereği duymazdı.

*****

Evrim teorisi her şeyin değiştiğini kanıtlar. Yani evrim yalnızca organik dünyaya ilişkin bir gerçek değildir. İnorganik dünya da dahil her şey kendi içinde ve ilişkili olduğu her şeyle ilişki halinde değişir.

Değişim süreklidir, kalıcıdır, maddenin genetik özelliğidir. Dışarıdan herhangi bir gücün müdahalesine gerek duymaz. Madde değişimsiz yapamaz. Organik dünya inorganik dünyanın değişmiş halidir.

Bilimsel araştırmalar canlılığın temel yapı taşları olan proteinlerin, karbonhidratların ve lipitlerin ilkel atmosferik koşullarda var olan ilkel maddelerden herhangi bir dış müdahaleye gerek olmaksızın, kendiliğinden sentezlendiğini göstermektedir.

Aynı kendiliğindenlik ve süreklilik evrenin ortaya çıkışı ve değişimi bakımından da geçerlidir.

Evrim Marksist diyalektiğin kanıtıdır.

Yani, evrim gerçeğinin gösterdiği bir şey de inorganik ve organik yapıların ortaya çıkışını ve değişimini koşullayan herhangi bir madde dışı yaratıcının olmadığıdır.

İşte muhafazakarların, dincilerin, dini yapıların ve AKP’nin evrimden nefret etmelerinin bir nedeni de budur.

*****

Son olarak bir de şu var:

Her şeyin değiştiğini kabul etmek demek, iktidarların, yönetenlerin, saltanatların, sömürücü düzenlerin de değişeceğini kabul etmek demektir.

AKP kendisini kalıcılaştırmak için ideolojik bir çerçeveye muhtaç. AKP kalıcılaşmak için değişim fikrini yok etmeye, yeni kuşakları gördüğümüz her şeyin kalıcı olduğu inancıyla yetiştirmeye ve içinde yaşadığımız çirkin düzenin değiştirilebileceğini bilen solcuları dayanaksız bırakmaya çalışıyor.

*****

Bütün bu nedenlerle evrim yalnızca bilimsel bir gerçek değil, aynı zamanda ideolojik ve siyasi mücadelenin önemli bir aracıdır da.

Aslında bugün bütün bilim alanları bu durumdadır. Gericilik bilimi kabullenemediği için.