Aman tanrım! Liberaller 12 Eylül sürüyor demekte

12/05/2015 Salı
Aman tanrım! Liberaller 12 Eylül sürüyor demekte

12 Eylül düzeni hakikaten sürüyor. Sürüyor da, neden sürüyor?

Liberal çevrelerde AKP'cilik artık itibar görmüyor, en azından şimdilik. Bu nedenle 12 Eylül'ün ve de her tür münasebetsizliğin tasfiyesi diye yutturdukları Erdoğan'lı yıllara, şu sıralar, 12 Eylül'ün devamı demeye başladılar.

İkna oldu arkadaşlar anlayacağınız. Biz değiliz ikna eden elbette! Başka yerlerden feyz alır onlar.

Öyle olunca da biz çıkıntılık yapmaya devam ederiz. Eder ve sorarız, 12 Eylül neden sürüyor? Neden liberaller övgü yağdırıp defalarca kurtarmakla övündükleri Erdoğan'ı Kenan Evren'in varisi olarak ilan ediverdi?

Yanıt basit: Erdoğan'ın arkasına aldığı güçlü sermaye desteği tamamen ortadan kalkmadı, ama parçalanarak etkisini yitirdi. Bir kez böyle bir zayıflama söz konusu olduğunda AKP'ye her zaman içkin olan baskıcı, otoriter, gerici karakter öne çıkarılmaya başlandı.

Evren için de böyleydi. Faşist General'i, kardeş kavgasını durduran zat diye pazarlıyorlardı. Bu da bir bakış açısıydı. Açıyı azıcık değiştirince idamlar, işkenceler, karartılan yaşamlar... Bir bakış açısıyla Evren, şeriatçı eğilimlere de set çekmişti. Öte yandan şimdi herkes gericiliğin önünü paşa hazretlerinin açtığını söylüyor. Dedim ya bakış açısı...

Şimdi liberal tayfa azıcık değiştirdi açıyı ve Erdoğan'ı daha "gerçek" resmediyorlar.

Güya...

Çünkü işin özü yok. Nasıl olsun ki? Sermayenin, en azından belli bölümünün kararı Erdoğan'ın üstünün çizilmesi.

Ne yapıyorlar, "asker vesayeti bitirildi ama vesayet rejimi sürüyor" diyorlar. 

Nedir bu yahu?

Görünen iktidarın ötesinde bir gücün hükmetmesi.

Bir açıdan kuralsızlık.

Peki, neden? 

Hitler için söylediğimi Tayyip için de söyleyeyim; sermaye sınıfının işine gelmeseydi, uluslararası tekeller "oh oh" diye sevindirik olmasaydı, Erdoğan kimsenin hatırlamadığı ve bir olasılık yolsuzluk soruşturmasına uğrayan sabık bir belediye başkanı olarak kalırdı.

Vesayet filan hikaye; 12 Eylül, emek ile sermaye arasındaki mevcut dengeyi uluslararası ölçekte sermaye sınıfı lehine değiştirme hamlesidir. Mevcut denge de patronlara yazıyordu kuşkusuz. Diğer her şey, 12 Eylül'ün sanata, bilime, insana, Kürde düşmanlığı bununla bağlantılı.

İplerin askerde toplanması da, dengelerdeki değişimin silah zoruyla gerçekleştirilip garanti altına alınmasıdır. 

AKP için de aynısı geçerli. Erdoğan ve arkadaşları sermaye sınıfını ihya etmiştir. Arada Özal'ı da katalım, sınıf mücadelesinde kuralsızlık geçerlidir.

Liberaller tek bir kez buna itiraz etmemiştir. İş cinayetleri sırasında çıkardıkları ses, huzurları bozulduğu, piyasanın vahşeti çıplak biçimde görüldüğü içindir. Yoksa, umurlarında değil.

Tamam ortaklaşıyoruz, 12 Eylül rejimi sürüyor. 

Sürüyor çünkü, sermaye kural tanımamaya devam ediyor hâlâ... Liberaller de bunu gizlemeye.