TKP'den 12 Haziran açıklaması

Türkiye Komünist Partisi, 12 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada partinin başarısızlığının nedenlerinin araştırılacağı ve derhal bir kongre sürecinin başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, parti üye ve dostlarını, hemen hep birlikte kolları sıvamaya çağırdı.
Pazartesi, 13 Haziran 2011 15:24

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

12 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARINA DAİR...

Türkiye, hükümetin baskı, şantaj, hile dahil her tür hukuksuzluğa başvurduğu ve ardı ardına yolsuzluk haberleri gelen bir seçimi geride bıraktı. Sonuç bir bütün olarak Türkiye'nin emekçi sınıfları açısından sevindirici olmaktan uzaktır. Yoksulluk, işsizlik, artan borç yükü, hukuk sisteminin topyekun çöküşü, gericiliğin toplumsal alanı tamamen kuşatması ve polis devleti uygulamaları halkın AKP'den kopuşu için yeterli olmamıştır. Bu başlı başına bir sorun olarak ortada durmaktadır. AKP'nin aldığı oyların bir bölümünün seçim hile ve yolsuzluklarının ürünü olması, daha önce referandumda da görüldüğü gibi, toplumun küçümsenmeyecek bölümünün çürüme tehdidi ile yüz yüze kaldığı gerçeğini değiştirmemektedir.

12 Haziran seçimleri, bu tablonun "hoşnutsuzlar" kısmında da bir düzelmeye yol açmamıştır. Tepki oylarının yanı sıra, sol oyların CHP'de toplanması için uygulanan muazzam baskı, bir toplumsal dinamizm ve hareketlenme yaratmamış, CHP kendisine bağladığı seçmen kitlelerinde umudu yeşertecek oy oranının uzağında kalmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'sinin AKP ile farklılıklarını törpüleme siyaseti istenen sonucu vermediği gibi, belli bir kesimin AKP karşısında daha korumasız hale gelmesine de neden olmuştur.

AKP'nin dışında hedeflerine büyük ölçüde ulaşan Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu, Meclis'e Türkiye solundan üç milletvekili sokulmasına karşın, temelde Kürt halkının temsiliyetini güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinde CHP ve MHP'den daha önemli bir aktör haline geleceği söylenebilecek BDP'nin Türkiye'nin AKP'nin başat güç olduğu dönüşüm sürecine hangi yönde müdahalede bulunacağı henüz belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizliğin tek başına Kürt sorunundan hareketle giderilmesine ne bölgedeki gelişmeler ne de Türkiye'nin iç dinamikleri izin vermektedir.

Seçimlere "boyun eğme" sloganı ile giren ve 13 Haziran sonrasına güçlü bir direnç taşıyabilmek için 500 bin oy isteyen Türkiye Komünist Partisi, sonuçlardan hareket edilecek olursa, seçimlerin en başarısız partisidir. TKP, hiçbir hükmü olmayan bazı oluşumlardan bile daha az oy almış, seçim öncesinde belirlemiş olduğu hedefin yanına dahi yaklaşamamıştır. Somut konuşacak olursak, TKP herkesin Meclis aritmetiğine odaklandığı seçimlere farklı bir anlam yüklemeyi becerememiş, bu nedenle de toplumsal etkisinin karşılığının çok altında oy almıştır. Partimiz seçim sonuçlarının sorumlululuğunu adaletsiz seçim sistemine, medya tecritine, "oyların bölünmemesi" ve "Meclis'e girmek gerek" baskına, seçim hilelerine, bütün önlemlere karşın bazı yerleşimlerde oylarının çalınmasına atmaksızın, bu kadar az oy alınmasının nedenlerini araştıracaktır. TKP elbette bu durumu kabullenmeyecek, Türkiye'de sosyalizm bayrağını taşıyan partimizin hızla güçlenmesinin ne kadar yaşamsal olduğunu bilerek hızlı hareket edecek, hamle yapmak için bir sonraki seçimleri beklemeyecektir.

Zaten Türkiye beklenecek bir ülke değildir.

Dokuz yıllık siyasi iktidar yüzde 50'lik bir oy oranıyla toplumsal onay almış olsa da, 12 Haziran seçimleri Türkiye'yi istikrara kavuşturmamıştır. Emekçi halkımızın ağırlaşmaya devam eden sorunları, bölgemizde olup bitenler, aşırı duyarlı ve kırılgan hale gelen ülke ekonomisi, AKP'nin aldığı yüksek oyun Meclis'te ona istediği rahatlığı sağlayacak sandalye dağılımına dönüşmemesi, küçümsenmeyecek bir nüfus bölmesinin siyasal iktidar karşısında güçlenmesi, yüzde 50'lik oya rağmen AKP'nin başını ciddi ölçülerde ağrıtacaktır.

Türkiye Komünist Partisi seçimlerle ortaya çıkan tablo içinde devrimci mücadelenin güncel görevlerini netleştirecek ve yerine getirmeye çalışacaktır. Partimiz bu görevlerinde seçim çalışmaları sırasında elde ettiği birikim ve mevzileri en iyi şekilde değerlendirilecektir.

Bu anlamda Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 10. Kongre sürecini derhal başlatmaya karar vermiştir. Hazırlıkları Merkez Komite ve Parti Konseyi tarafından gerçekleştirilecek kongre sürecinde seçim çalışmalarına katılan parti dostlarının da aktif katkıları alınacak, seçim sonuçlarının partinin siyasal ve örgütsel gelişimini sekteye uğratmasına izin verilmeyecektir. TKP'nin 10. Kongre süreci gelecek haftasonu gerçekleşecek Parti Konseyi toplantısıyla başlayacak ve Temmuz ayında toplanacak Türkiye Konferansı ile son evresine girecektir.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, türlü engel ve kısıtlara rağmen seçim çalışmalarında "boyun eğmeyenler"in sesini yükseltmek için olağanüstü çaba harcayan parti üye ve dostlarını kutlarken, onları bu tarihsel kongre süreci için derhal kolları sıvamaya çağırmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite

(soL - Haber Merkezi)