AB istedi... Bürokrasi azalıyor!

Bakanlar Kurulu'nun bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi konusunda dün aldığı kararlar, yine ve yeni bir AB'ye uyum düzenlemesiyle karşı karşıya olunduğunu gösterdi.
Salı, 30 Haziran 2009 10:32

soL (HABER MERKEZİ) Hemen hemen bütün vatandaşları ilgilendiren bürokratik sorunlara çözüm amacıyla yapılan bir çalışmanın sonuca erdirilerek uygulamaya geçileceğine dair "müjde" dün Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, dün toplanan Bakanlar Kurulu'ndan sonra basına yaptığı açıklamada, toplantının sonuçlarından birinin de, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi için 170 yönetmelikte öngörülen değişikliklerle, 215 hizmette noter onayı şartının, 420 çeşit belgenin de tamamen işlemden kaldırılmasına ilişkin kararın onaylanması olduğunu bildirdi.

Devlet yönetiminin düzenine ve sınırlı sayıda sermayedar "vatandaş" ile yabancı sermayenin sorunlarına merhem olan çeşitli bürokratik düzenlemelerin eşantiyonu sayılması gereken yeni düzenlemenin, Başbakanlık çalışmaları kapsamında ve bürokrasinin zirvesi olarak adlandırılan Başbakanlık Müşavirliği görevini yürüten Efkan Ala'nın başkanlığında hazırlandığı bilgisini veren Cemil Çiçek, "bir kısım hizmetlerin yapılmasında ya da devletten bir kısım hizmetlerin alınmasında karşılaştıkları kırtasiyecilik, bürokrasi, vatandaşlarımızın, özellikle iş kesiminin her zaman şikayet konusu olmuştur. Hatta bunlar bir kısım komedilere bile mevzu teşkil edecek boyutlardadır" dedi.

Değişiliğe gidilecek olan 170 adet yönetmeliğin, vatandaşların gündelik hayatta sıkça yaptığı işlemlerle ilgili olduğu bilgisini veren Çiçek, 46'sında merkezden valiliklere ve bölge müdürlüklerine, 26'sında da valilikler ve bölge müdürlüklerinden daha alt kademelere, toplam 72 hizmet başlığında yetki devri gerçekleştirileceğini söyledi. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan ve kabul edilen karara somut örnekler veren Çiçek, doğal su tesisi açmak için işletme izni alma prosedürünün değişeceğini, işlemler daha önce ilgili bakanlığa başvuru ile gerçekleştirilirken, şimdi işletmenin açılacağı ilin valisinin kararının yeteceğini belirtti. Valilikler ve bölge müdürlüklerinden daha alt kademelere devredilenlere ise, bakıma muhtaç özürlülere yönelik özel bakım merkezleri açılış izni verilmesi ve kimsesiz çocuklar için koruyucu aile belirlenmesine ilişkin karar alma yetkisini örnek olarak verdi.

Konuşmasının başka bir bölümünde, "müzakere süreci olmasaydı da, vatandaşımızın huzur ve refahı açısından bu yapısal reformların ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, kaliteli bir devlet hizmeti sunulması ve demokratik standartların yükseltilmesi gerekiyordu. Esasen belli bir süreden beri çıkardığımız yasalar bu maksat için çıkarılmaktadır. Ama bunun bir başka yönü de bunların AB ile de ilgili olmasıdır" diyen Cemil Çiçek, bürokrasiye ilişkin düzenlemelerin asıl amacına işaret etmiş oldu.

İşsizliğe ve yoksulluğa çare bulsanız...

Bakan Çelik Çiçek, "bazı yerler"e müracaat eden vatandaşlardan birçok belge istendiğini anımsatarak devam ettiği açıklamasında, 420 adet belgenin de artık istenmeyeceğini ve 215 adet hizmet başlığında da noter onayı şartının kaldırılacağını ifade etti. Vatandaştan sadece kimlik numarası alınacağını, başvurunun konusuna göre gerekli olan tüm belgelerin ise başvurunun yapıldığı kurumca tamamlanacağını söyleyen Çiçek, özellikle de yaşlıları zorlayan ya da zaman kaybına yol açan birtakım işlemlerde kolaylık sağlanmış olacağını belirtti.

Yılda 15 milyon adet alındığını Çiçek'in de doğruladığı sabıka kaydı belgesi, ehliyet almak isteyenlerden, öğrenci yurduna müracaat edenlerden ve pek çok kurum tarafından başka nedenlerle istense de, 15 milyon belgenin önemli bir kısmı iş başvuruları için talep ediliyor. Bir işe başvurmak için olmazsa olmazlardan sabıka kaydının vatandaşlara toplam maliyetinin ise 45 milyon TL olduğu biliniyor. Özellikle ekonomik krizin hüküm sürdüğü bu dönemde gündeme gelen vatandaşı bürokrasiden kurtarma harekatı, işsizin, yoksulun da düşünülmüş olduğu intibaı yaratmaktan geri durmuyor.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2009'un ilk üç ayını kapsayan Hanehalkı İşgücü Anketi'ne göre, bu üç aylık dönemde yeni bir işe başlayanların veya iş değiştirenlerin sayısının 1 milyon 249 bin olarak gerçekleştiği, geçen yılın aynı dönemine oranla bir yılda 4,8 puan artan işsizlik rakamının da yüzde 15,8'e yükseldiği biliniyor.