Urla villalarına yeni imar planı: Kaçak yapılar yasallaşıyor!

İlk olarak 17 Aralık sürecinde yayınlanan telefon kayıtları ile gündeme gelen ve 25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu fezlekelerinde de yer bulan, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edildiği iddia edilen Urla Zeytineli Köyü, Hacılar Koyu'ndaki villalara ilişkin yeni imar planları hazırlandı.
Haber Merkezi
Perşembe, 12 Şubat 2015 15:03

Yolsuzluk Operasyonu fezlekelerine de konu olan, İzmir'in Urla İlçesi, Zeytineli Köyü'ndeki villaları kapsayan alanda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.01.2015 tarihinde onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planları, 11.02.2015 tarihinde askıya çıkarılarak, ruhsatsız yapıların yasal hale getirilmesinin önü açıldı. Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapıldığı alanda, Maliye Hazinesi ile Hamdi Boyacı, Hayri Boyacı, İbrahim Halit Çizmeci, Ahmet Afif Topbaş, Mustafa Latif Topbaş, Ebubekir Abidin Topbaş, Oğuzhan Boyacı adına tapuya kayıtlı araziler bulunuyor.

Hacılar Koyu'ndaki villalara, “1. Derece Doğal Sit Alanı”na yapıldığı için hakkında yıkım kararı çıkarılmıştı. Ancak, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.10.1995 tarih ve 5932 sayılı kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiş olan alanda,  hazırlanan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25.12.2013 tarih ve 12788 sayılı oluru ile 1. Derece Doğal Sit Alanı kararı kaldırılarak, 3. Derece Doğal Sit Alanı'na denk gelen “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” getirilmişti.

YAPILAŞMA HİLEYLE YASAL HALE GETİRİLİYOR
“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” belirlenmesi ile yapılaşmayı engelleyen “Kesin Korunacak Olan Hassas Alanlar” statüsü kaldırılarak yapılaşmaya açılan alanda, şimdi de “Koruma Amaçlı İmar Plan”ları hazırlanarak, ruhsatlandırma sürecinin bir aşaması daha aşılmış oldu. Söz konusu villaların yasal hale gelebilmesi için, ruhsatlandırmadaki belgelerin, binalar sanki plan yapım tarihinden sonra yapılmış gibi düzenlenmesi gerekiyor.

Koruma Amaçlı İmar Planları incelendiğinde; villaların bulunduğu alanın, 30.12.2014 tarihinde onaylanan İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda “Doğal Sit Alanı” statüsünde olmasına ve “Tarım Alanı” olarak belirlenmesine karşın konut kullanımına açıldığı alana ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün “tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun” olduğu görüşü bulunduğu, alanın koruma amaçlı imar planlarında “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlendiği, böylece alandaki mevcut kaçak yapılaşmanın yasal hale getirilmeye çalışıldığı,  “Gelişme Konut Alanı” olarak ayrılan bölgenin, sadece mevcut ruhsatsız yapılaşmaları yasal hale getirilmesine değil, aynı zamanda yeni inşaatlar yapılmasına olanak sağlayan bir büyüklükte olduğu, planlama alanı içerisinde “Rekreatif Alan” ve “Günübirlik Tesis Alanı” olarak ayrılan bölgeye, alan dışından yaya ulaşımına olanak sağlayacak bir yol güzergahının yaratılmadığı, bu durumun villa sahiplerine “özel tahsisli” bir alan yarattığı dikkat çekiyor.

Otuz (30) gün süre ile askıda kalacak olan imar planlarına, askı süresi içerisinde itiraz edilebiliyor.