‘En temel ilke akademik özgürlük’

Fakültenin ve öğretim üyelerinin hedef gösterilmesine karşı SBF Dekanlığı tarafından yayımlanan duyuruda akademik özgürlüklere vurgu yapıldı.
Perşembe, 22 Ocak 2015 11:22

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, fakültenin öğretim üyelerinden Barış Ünlü’nün ve SBF’nin hedef haline getirilmesine karşı bir duyuru yayımladı.  Duyuruda, ders ve sınav içeriklerine yönelik müdahalenin asla kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Üniversiteler, bilme arzusunun önünde engellerin olmadığı, bilimsel gerçeklik ile hakikatin çarpıtılmadan herkese karşı ileri sürülebilir ve savunulabilir olduğu, elde edilen bilginin toplumla özgürce paylaşıldığı yerler olmalıdır.

Akademik özgürlük gereği ders ve sınav içerikleri temel hakları ihlal etmediği, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemi içermediği sürece ilgili öğretim elemanlarının sorumluluğundadır.

155 yıllık tarihi boyunca eleştirel ve bilimsel düşünceye imkân tanıyan ve savunan Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni ve hocalarını hedef alan yayınlar karşısında; akademik özgürlüğün fakültemizin en temel ilkesi olduğunu, fakültemiz öğretim elemanlarının ders ve sınav içeriklerine yönelik müdahaleleri bu ilkenin ihlali olarak gördüğümüzü ve asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaşırız.”