Davutoğlu 'GAP planını' açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mardin'de düzenlediği toplantıda "26,7 milyar lira kamu yatırımını" öngören yeni GAP Eylem Planı'nı açıkladı. Davutoğlu, "GAP bölgesi yatırımlarının kamu maliyetleri içindeki payını yüzde 10,5'e çıkardık" dedi.
Pazar, 08 Mart 2015 18:54

GAP İdaresi Başkanlığı'nın Mardin'de düzenlediği toplantıda Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı'nı açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni planla ""GAP bölgesi yatırımlarının toplam kamu maliyetleri içindeki payı 2002'de yüzde 5'ti. Bizim dönemde bu yüzde 10,5'e çıktı. Burada da durmayacağız. İkinci eylem döneminde de yaklaşık 26,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, planın 5 ana eksenden oluştuğunu ifade ederken bu eksenlerin "ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, sosyal gelişmenin güçlendirilmesi, şehirlerde yaşanabilirliğin artırılması, altyapının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması" olduğunu söyledi.

Davutoğlu, eylem planını 115 yeni hamle ile gerçekleştireceklerini belirtirken, bu 115 projenin başlıklarını şu şekilde paylaştı:

"Eylem Planı çerçevesinde, bölgede tarımsal üretimde verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecek. Üretici örgütlülüğü, tarım teknolojileri, değer zinciri esaslarına dayalı doğaya dost tarımsal üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması desteklenecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için altyapı eksikleri giderilecek. İç sularda su ürünleri üretimini artırmaya yönelik destek programlarına önem verilecek. 018 yılı sonunda bölgede işsizlik oranının yüzde 10,3'e inmesi beklenirken, istihdam oranının yüzde 35,3'e, iş gücüne katılma oranının yüzde 39,1'e, Gayri Safi Katma Değerin Türkiye ortalamasına oranının yüzde 54,4'e, ihracatın da 22 milyar 119,8 milyon dolara çıkması hedefleniyor. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı da 33'e indirilecek ve bu amaçla 4 bin 683 derslik açılacak. Ilısu Barajı ve HES tamamlanacak, bunun yanı sıra Cizre Barajı ve HES yaptırılacak. Doğalgaz iletim altyapısı güçlendirilecek, Bölgeye doğalgaz arzı sağlayacak projeler tamamlanacak."