'335 Metrelik Geminin Radyasyon Kontrolü Bir Saatte Biter mi?'

CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Aliağa’da sökümüne başlanan Kuito isimli geminin normalin beş katı radyasyon barındırdığı iddiasını Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye sordu.
Cuma, 20 Şubat 2015 17:41

Bahama bandıralı "Kuito" adlı geminin, sökülmek üzere Aliağa Gemi Söküm Tesislerine getirildiği, sökülmesi için gerekli iznin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildiğini hatırlatan Alaattin Yüksel, gemide 2013 yılında yapılan ölçümlerde, uluslararası AREA Standartlarına göre, normal sayılan eşik seviyenin beş katı düzeyinde radyasyon ölçüldüğünü hatırlattı. Kuito isimli gemide, hizmet dışı kaldığı güne kadar geçen sürede, radyasyon ve başta Asbest olmak üzere, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından tehlikeli maddelere ilişkin ölçümler yapılıp yapılmadığını soran Yüksel, yazılı önergesinde şu soruları yöneltti:

"Ölçümleri yapan ve raporları düzenleyen kuruluşların, uluslararası akreditasyonları var mıdır?

Kalkınma Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan bir ’Bağımsız Gözetim Kuruluşu’ tarafından bazı ölçümlerin yapıldığı söylentisi bulunuyor. Bu şirketin kimliği nedir?

335 metre boyunda, 54 metre eninde ve 10 katlı bir bina yüksekliğinde ebada sahip, adeta bir yüzer ada niteliğindeki gemi, yüzlerce bölümden oluşmaktadır. Gözetim şirketince yapılan ölçümlerin birkaç saat içinde tamamlandığı doğru mudur?

Gerek sahada yapılan ölçümlere ilişkin, gerekse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ibraz edilen belgeler nerededir? Bu belgeler kamuoyumuzla ne zaman paylaşılacaktır?

Gemide radyoaktif ve tehlikeli atık bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak bir inceleme yapılması için TAEK nezdinde bir girişimde bulunulmuş mudur?

Gemide radyoaktif ve tehlikeli atıklar tespit edilmiş ise buna göz yuman yada görevini ihmal eden sorumlular hakkında ne tür işlemler yapılacaktır?"