Çorum Sağlık Müdürü 'Ramazan geldi' diyerek öğle yemeğini kaldırdı

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, tüm birimlere gönderdiği resmi yazıda "Ramazan'da yemek servisinden yararlanmak isteyen personel sayısının az olduğunu" bahane ederek öğle yemeğini bir ay süreyle kaldırdı.
Çarşamba, 16 Mayıs 2018 10:18

Çorum'da il sağlık müdürlüğünün tüm birimlerinden Ramazan ayı bahane edilerek yemekhane kapıları tüm personele kapatıldı. 

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı imzasıyla tüm birimlere gönderilen resmi yazıda şöyle denildi:

“Ramazan ayı içerisinde yemek servis hizmetlerinden yararlanmak isteyen personel sayısının yetersiz olması nedeniyle kamu yararı düşünülerek yemekhane yönetim kurulunun 07.05.2018 tarih ve 2018/3 sayılı kararıyla Ramazan ayında yemek servis hizmeti verilmemesi kararlaştırılmıştır.” 

'İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANAYASAYI VE 657'Yİ İHLAL EDİYOR'

Genel Sağlık-İş sendikasının genel başkanı Zekiye Bacaksız, duruma tepki göstererek, Ramazan ayında tüm çalışanlara yemek servisinin kaldırılmasının anayasanın 24'üncü maddesine aykırı olduğunu söyledi. 

Bacaksız, "Anayasanın 24. maddesi ile güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğünü açıkça ihlal etmektedir. Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ile 24. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın anayasanın açık hükümlerini ihlal ettiği görülmektedir. 657 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile amir konumundaki kişilerin keyfi ve hukuka aykırı işlem tesis edemeyeceklerini memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiği düzenlenmiştir. Yazıda imzası bulunan Çorum İl Sağlık Müdürü, 657 sayılı yasaya da aykırı işlem yapmaktadır" dedi. 

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE SORULAR

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Sobacı’ya bir dizi soru yönelten Bacaksız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse anayasal güvence altına alınmış olan dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağına göre, yemekhaneden istifade edecek personel sayısının az olması ne demektir? Yeterli sayı nedir? Bu sayıyı kim ve nasıl tespit etmiştir? Ramazan ayı boyunca yemekhaneden istifade etmek isteyen kamu görevlilerinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı kapsamındaki haklarını kullandırmama yetkisi kimden alınmıştır? Yemekhane Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır? Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı karar alma hak ve yetkisinin kimden ve nasıl almıştır? Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3. maddesi gereğince öğle yemeği 'verilir' şeklindeki emredici düzenleme müdürlükçe neden görmezden gelinmiştir? Ramazan ayı boyunca oruç tutmak istemeyen ya da tutamayacak durumda olan kamu görevlileri için herhangi bir tedbir alınmış mıdır?"