Çalışma yaşamı, ev içi yaşamdaki eşitsizlikleri pekiştiriyor

ABD'de "Kadın ve erkek eşittir" bakışı gün geçtikçe onaylanıyor olsa da, eşitlik algısının ev içi yaşamı dönüştürmedeki başarısızlığı bugünkü ekonomik modelle açıklanıyor.
Çarşamba, 18 Şubat 2015 21:04

ABD'de 18-32 yaş aralığında, evli olmayan kadın ve erkekler arasında yapılan bir çalışmada, günlük yaşamda kadın erkek eşitliği konusuna yaklaşımın olumlu yönde değişmesine karşın, ev içinde durumun halen böyle olmadığı belirtiliyor. Çalışmada görev alan sosyolog Sarah Thébaud, doğum izinleri, esnek çalışma, çocuk bakımı politikalarının ev içindeki dengesiz durumu doğurduğunu düşünüyor.

Thébaud; "Bugünkü ekonomik modelde çiftlerin iş ve ev sorumlulukları arasında eşitlikçi bir bölüşümü gerçekleştirmesinin müthiş zor olduğunu gösteren pek çok araştırma var. Yarı zamanlı çalışan, işten ayrılan kadınlar genellikle bunun kendi tercihleri olmadığını, esnek çalışma saatleri ve çocuk bakımının yüksek maliyeti nedeniyle işlerini bırakmaz zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bu seçeneksizlik kadın erkek eşitliği konusundaki "eşitlikçi" bakışın onay görüyor olmasına karşın, sonuç cinsiyet eşitsizliğini takviye ediyor" diyor.

Çalışmada yer alan bir diğer sosyolog ise, kadınların destekleyici iş hayatı kurallarına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.