Okul temizliği taşerona teslim

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu valiliklere gönderdiği bir genelgeyle, “temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet satın alma yoluna gidilmesini” istedi.
Cuma, 22 Mayıs 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Hükümette yapılan revizyonla Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan Nimet Çubukçu, valiliklere ''Okullardaki Temizlik Hizmetleri'' konulu genelge gönderdi. Genelgeyle, ilköğretim okullarında "temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet satın alma yoluna gidilmesi" yoluna gidilecek.

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, valiliklere ''Okullardaki Temizlik Hizmetleri'' konulu bir genelge göndererek ''derslik ve bina sayısı fazla olan okullardaki temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet satın alma yoluna gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu'' ifade etti. Gönderilen genelgede, "çocuğun toplumdaki rolünü ilk olarak oynadığı yer olması nedeniyle okulların temizlik kalitesinin örnek oluşturmasının önem taşıdığını" söyleyen Çubukçu, ''Toplu olarak yaşanan yerlerde hastalıkların daha kolay yayılması nedeniyle, öğrencilerimizin temizlik bilinci ile sağlıklı bir nesil olarak yetişebilmeleri ve bu bilincin yaşam tarzı haline getirilmesi eğitimin öncelikleri arasında yer almaktadır'' dedi.

"Yardımcı personel sayısı yeterli değil"
Çubukçu, öğrencilerin yüzde 90'ının il ve ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretimlerini sürdürdüklerini ifade ederken, "il ve ilçe merkezlerindeki okulların temizlik hizmetini yürüten yardımcı hizmetler personel sayısının yeterli düzeyde bulunmadığını" söyledi. Son yıllarda eğitime ayrılan kaynakların azaltılmasıyla, okullarda daha önce temizlikle ilgili görevlilerin sayısında büyük bir azalma yaşanırken, son yıllarda birçok okuldaki yöneticiler okullardaki temizlik hizmetlerini velilerden topladığı paralarla hizmet satın alınma yoluyla gideriyor.

Çubukçu yayınladığı ''Okullardaki Temizlik Hizmetleri'' konulu genelgesinde, yöneticilerin, okullardaki temizliğin sağlanmasında azami gayreti göstererek okulunu en iyi şekilde temiz tutmak için titizlik gösterdiğini söylerken, "Dolayısıyla derslik ve bina sayısı fazla olan okullarımızdaki temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet satın alma yoluna gidilmesine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi. Çubukçu genelgede, "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 78'inci, 76'ıncı maddesinde belirtilen gelirler ve ödeneklerle ilköğretim kurumlarının her türlü giderlerinin karşılanacağı hükme bağlanmıştır" ifadelerine yer verirken, genelgede "okullarımızdaki temizlik hizmetlerinin daha kaliteli yapılabilmesi için valiliğinizin katkıları ve il özel idare bütçesinden karşılanmak üzere hizmet satın alınması, eğitim-öğretimdeki kalitenin yükselmesi açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

Temizlik parası resmileşecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu'nun valiliklere gönderdiği genelgeyle, okulların temizlik hizmeti satın alması, "resmiyete" kavuşturulurken, genelgede gerekli ücretin "valiliğin katkıları ve il özel idare bütçesinden" karşılanması ifadelerinin yer almasına rağmen, uygulamada bu ücretlerin velilerden toplanmasının "resmi yolunun" açılabileceği kaydediliyor. Şu anda uygulamada, birçok okulda temizlikle ilgili hizmetli görevli bulunmaması nedeniyle okul temizliği, velilerden toplanan paralarla temizlik şirketleri aracılığıyla yaptırılıyor. Özellikle yoksul bölgelerdeki okullarda velilerden para toplanamaması nedeniyle okul temizliği kimi zaman öğrenci ve velilere yaptırılırken, bazı okullarda istenen paraları veremeyen öğrencilere ayrımcı uygulamalar yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda bir okulda istenen temizlik parasını veremeyen öğrencinin koluna bir öğretmen, temizlik parasının kısaltması olarak "TEM-PAR" yazmış, konunun gündeme gelmesi tepki yaratmıştı.