Grev dışı kalan işçi sayısı artırılamayacak

Yargıtay, greve katılmayacak işçi sayısının, işveren tarafından bir kez belirlendikten sonra artırılamayacağına hükmetti.
Salı, 16 Eylül 2008 08:30

soL (HABER MERKEZİ) Yargıtay 9. Dairesi'nin verdiği karara göre, grev dışı kalan işçi sayısı daha sonra ek tespit işlemiyle artırılamayacak. Özellikle Türk Telekom grevi sürecinde tartışmaya neden olan, "ek tespitle grev dışı kalacak işçi sayısının artırılması" konusunu karara bağlayan Yargıtay 9. Dairesi, grev ve lokavt dışı kalacak işçi sayısı bir kez tespit edildikten sonra, yapılacak her ek tespit işleminin, grevi etkisizleştireceği gibi, yasaya da aykırı olduğuna hükmetti.

Türkiye Haber-İş Sendikası, Ankara 4. İş Mahkemesi'ne başvurmuş ve Telekom işvereninin grev dışı kalacak işçi sayısını grev başladıktan sonra artırmak için Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne gittiğini bildirmişti. Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün ek tespit yaparak grev ve lokavt dışı kalacak işçilerin sayısını artırdığına yer verilen dava dilekçesinde, "grevi etkisizleştiren" ek tespit işleminin iptaline karar verilmesi istenmiş, ancak yerel mahkeme bu talebi reddetmişti.

Sendikanın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine, uyuşmazlık konusu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, konuya ilişkin kararında, "grev ve lokavt dışı kalacak işçi sayısı bir kez tespit edildikten sonra, yapılacak her ek tespit işleminin, grevi etkisizleştireceği gibi, yasaya da aykırı" olduğuna hükmetti ve yerel mahkeme kararını bozdu.