‘Gökçek kamu kaynaklarını çarçur ediyor’

TMMOB bir basın açıklaması yaparak, Gökçek’in uygulamalarıyla kamu kaynaklarını çarçur ettiğini ifade ederken, Gökçek’in kendilerine ilişkin sözlerine de yanıt verdi.
Çarşamba, 11 Mart 2009 10:00

soL (ANKARA) TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu bir protesto gösterisi yaparak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Gökkuşağı ve benzeri projelerle kamu kaynaklarını ''çarçur ettiğini'' ifade etti. Yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in TMMOB ve bağlı Odalara karşı sarf ettiği sözlere de cevap verildi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Milli Kütüphane önündeki Gökkuşağı proje alanında toplanıp çeşitli pankartlar açarak bir basın açıklaması yaptılar. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu dönem sözcüsü Ramazan Pektaş, burada yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım, katlı kavşak, kentsel dönüşüm ve rekreasyonla ilgili bazı projelerini eleştirirken, TMMOB ve bağlı odaların duruşundan rahatsız olanların, yasa değişikliğiyle odaları etkisizleştirmeye yöneldiğini kaydetti. Pektaş şöyle konuştu: "'TMMOB ve bağlı odalar, kentlerin planlanmasında, kaynakların optimum biçimde kullanılmasında, temiz, yaşanabilir bir dünyanın yaratılmasında ve sürdürülmesinde, bilim ve tekniğin kamu yararına sunulmasında hava kadar, su kadar, barınma kadar vazgeçilmezdir. Mühendissiz, mimarsız ve şehir plancısız bir gelecek düşleyenlerin düşlerini tahmin etmek hiç de güç değildir. Bilimi, tekniği, mimarları, mühendisleri ve şehir plancılarını görmezden gelen anlayışın marifetleri ortadadır. Alın size Gökkuşağı Projesi, alın size bitmek bilmeyen metro kazıları, alın size otobana dönmüş kent içi yolları, alın size gar önü katlı kavşağı.''

"TMMOB ve bağlı Odaları ideolojiktir"

Pektaş, belediyenin Gökkuşağı ve benzeri projelerle kamu kaynaklarını ''çarçur ettiğini'' söylerken, TMMOB'nin bu duruma karşı rant değil, insan odaklı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Pektaş konuyla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi: "TMMOB ve bağlı Odaları ideolojiktir, Yöneticilerinin de her düşünen insan gibi ideolojileri vardır. İdeoloji demek düşünce demektir, TMMOB Yöneticilerinin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düşüncesi olacaktır. TMMOB ve her düzeydeki yöneticilerinin ideolojisi IMF, DB, uluslararası sermaye, ulusal uermaye ve işbirlikçilerinin yanında değil, fabrikada, tarlada, kamuda, sokakta yani emeğiyle geçinen halkın yanında olmaktır. Elbette IMF sözcüleri, sermaye gözcüleri, işbirlikçiler TMMOB ve bağlı Odaları sevmeyeceklerdir, aksi olsaydı biz kuşku duyardık. Anasını alıp gitmesini istedikleri çiftçinin, gözünü toprak doyursun dedikleri köylünün, sarhoşsun dedikleri vatandaşın, provokatör dedikleri işçinin yanında olan bir ideolojiye sahibiz. Onlarsa IMF ve DB karşısında el ovuşturan, kamu mallarını yağmalayan, yolsuzluktan nemalanan, tarihi-doğal ve kültürel değerleri piyasalaştıran, sanatın içine tüküren, astığım astık diyerek otoriter yönetimi benimseyen bir ideolojinin sahibidirler."