Danıştay 'Gökçek' kararını onadı

Danıştay 8. Dairesi, Ankara'da su satış ücretinin TEFE'ye göre artırılarak belirlenmesi işlemini iptal eden Ankara 6. İdare Mahkemesi kararını onadı.
Cuma, 12 Haziran 2009 14:42

soL (HABER MERKEZİ) Danıştay 8. Dairesi, Ankara'da su satış ücretinin TEFE'ye göre artırılarak belirlenmesi işlemini iptal eden Ankara 6. İdare Mahkemesi kararını onadı.

Daire, İdare Mahkemesinin su bedelinin tüketim miktarına göre kademelendirilmesi ve faturaların 45 günlük süreyle tahakkuk ettirilmesinin iptal isteminin reddine ilişkin kararını ise bozdu.

ASKİ Yönetim Kurulu'nun, Ankara'da uygulanan su tarifesinin, "su satış ücretinin TEFE'ye göre belirlenmesi, konutların su bedelinin tüketim miktarına göre kademelendirilmesi ve faturaların 45 gün süreyle tahakkuk ettirilmesine" ilişkin kısımların iptali istemiyle Ankara Barosu Başkanlığı, İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, su satış ücretinin TEFE oranları uygulanmak suretiyle dönemsel artışlara tabi tutulmasına ilişkin işlemin, "su satış ücretinin TEFE'ye göre artırılarak belirlenmesine" ilişkin kısmını iptal etmişti. Mahkeme, "su bedelinin tüketim miktarına göre kademelendirilmesi ve faturaların 45 günlük süreyle tahakkuk etmesi" kısmının iptal istemini ise reddetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Daire, Ankara 6. İdare Mahkemesi kararının, "su satış ücretinin TEFE'ye göre artırılarak belirlenmesi işleminin iptaline" ilişkin kısmına yönelik temyiz istemini reddetti ve iptal istemini oy çokluğuyla onadı.