On binlerce metal işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor

Metal sektöründe çalışan on binlerce metal işçisini kapsayan 2017-2019 dönemi MESS grup toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. Birleşik Metal-İş'te örgütlü 31 iş yeri ve işletmeden 8 bin 500 üyeyi kapsayan toplu iş sözleşmesi hazırlıkları başladı.
Haber Merkezi
Çarşamba, 16 Ağustos 2017 17:38

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlü 31 iş yeri ve işletmeden yaklaşık 8 bin 500 üyeyi kapsayan 2017-2019 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi hazırlıkları başladı.

Toplu iş sözleşmesi hazırlıkları kapsamında iş yeri komiteleri ile iki tur toplantı yapıldı. Nisan ayında başlayan birinci tur toplantılarda, geçmiş dönemde yaşananlar, sektörün ve işçilerin durumu ile yeni döneme dair olası gelişmeler ele alındı. İkinci tur toplantılarda ise doğrudan teklif hazırlıkları yapıldı. Metal işçilerinin yeni dönem TİS’ten beklenti ve talepleri konuşuldu, değerlendirildi.

Birleşik Metal-İş'in teklifi ana hatlarıyla şu şekilde:

 

İşe Giriş Ücreti: İlk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 15 oranında üzerinde olması teklif edilecektir. Ayrıca Metal Sanayi İş Değerlendirme Sisteminin (MİDS) uygulandığı iş yerleri için de iş gruplarına göre asgari ücretin yüzde 10’u ile yüzde 20’si oranında artış içeren teklifimiz olacaktır.

 

Ücret Zammı: Ücret zam teklifimiz 3 bölümden oluşmaktadır.

Tamamlama: Tamamlama (iblağ) belirli bir ücret seviyesinin altında kalan işçilerin ücretlerinin bu ücret seviyesine getirilmesidir. Bu çerçevede, saat ücret 9 TL’nin altına olan metal işçilerinin saat ücretleri öncelikle 9 TL’ye getirilecek, ücret zammı daha sonra yapılacaktır.

Kıdem Zammı: 2016 yılında asgari ücretin geleneksel artış oranının üzerinde yükselmesi sonucu kıdemli işçi ile yeni işe giren işçi arasında ücret farkı oldukça azalmıştır. Aslında, kıdemli işçinin ücretinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede her bir kıdem yılı için saat ücretlerine 10 krş teklif edilecektir. Ancak, bu tutar 1,50 TL’yi geçmeyecektir.

Maktu Ücret Zammı: Metal işkolunda çalışan işçiler giderek gençleşmektedir. Metal sektöründe çalışan işçilerin yüzde 25’i son 3 yılda işe giren işçilerden oluşmaktadır. Bu nedenle, işyerlerinde kıdem süresi az olan işçilerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen zam uygulamalarından sonra tüm işçilere maktu olarak 2,40 TL/saat ücret zammı yapılması teklif edilecektir.

Tamamlama, kıdem zammı ve maktu ücret zammının karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 30,47’dir. Teklifimizin parasal karşılığı ortalamada saat ücretlerine 3,24 TL’dir. Bu tutar da ilk 6 aylık dönem için net 695 TL’ye denk gelmektedir.

Diğer zam dönemleri için:

2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 2 puan artış teklif edilecektir.

3. altı aylık dönemde yüzde 6 oranında ücret zammı teklif edilecektir. Enflasyonun yüzde 6’yı geçmesi durumunda ise enflasyon oranı kadar ücret zammı yapılacaktır.

4. altı aylık dönemde enflasyon oranına 2 puan artış teklif edilecektir.

Sosyal Haklar: Metal işçilerine ödenen sosyal hakların ücret içerisindeki payı giderek düşmekte, ödeme yapılması gereken nedenle yapılan ödeme arasında bir bağ kalmamaktadır. Örneğin, bayramlarda metal işçilerine net 148,5 TL ile 283,5 TL arasında değişen miktarlarda bayram ödemesi yapılmaktadır. Bu tutar, bir işçinin ailesini görmek için başka bir ile gitmesi halinde yol ücretini bile karşılamaktan uzaktır.

Aynı şekilde çocuklar için yapılan aylık ödeme 8,5 TL ile 6,8 TL arasında değişmektedir.

Dolayısıyla sosyal ödemelerdeki bu orantısızlığın giderilmesi ve yükseltilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, sosyal haklarda yüzde 50 oranında bir artış teklif edilecektir.

Ayrıca, Kurban Bayramı için ayrımsız tüm metal işçilerine 750 TL’lik Kurban Bayramı ödemesi teklif edilecektir.

Sosyal hakların ikinci yılı için ise enflasyon artı 3 puan artış teklif edilecektir.

 

 

 

İdari Haklar: 

Çalışma Süreleri Kısaltılacak: Ağır çalışma koşullarının olduğu iş kolumuzda çalışma süreleri kısaltılmalıdır. Başta otomotiv sektörü olmak üzere, metal iş kolunda çalışma sürelerini çağdaş sanayileşmiş ülkeler düzeyine getirilmesi mücadelesini vereceğiz. Bu nedenle haftalık 45 saat olan çalışma süresinin ücretler düşürülmeden 37,5 saate düşürülmesi teklif edilecektir. Ayrıca, işçilerin hafta tatillerini ailelere ile birlikte geçirmelerini sağlamak amacıyla pazar günü hafta tatili olarak teklif edilecektir.

Ara Dinlenmesi: Ağır çalışma koşullarına sahip işçilerin çalışma süresinde dinlenebilmeleri, çay, sigara içmelerini sağlamak amacıyla öğle molası (kanuni ara dinlenmesi) dışında günde 2 defa 15’er dakikalık dinlenme molası teklif edilecektir. Bu molalar çalışma süresinden sayılacaktır.

Kiralık İşçiliğe Hayır: İş yerlerinde özel istihdam büroları aracılığı ile işçi çalıştırılması engellenecek, herhangi bir ad altında geçici süreli (belirli süreli) işçi çalıştırılmasını engelleyici hüküm teklif edilecektir.

İhbar Tazminatı: İhbar önelleri 2’şer hafta artırılacaktır.

Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatının ödenme koşulları açık olarak yazılacak, böylece olası bir fon durumunda işçilerin hakları korunmaya çalışılacaktır.

Fazla Çalışmanın Düzenlenmesi: İşçilerin fazla mesai yapma koşulları yeniden belirlenecektir.

Fazla Çalışma Ücreti: Bayram ve genel tatillerde fazla mesai ücreti yüzde 200 (4 yevmiye) olarak teklif edilecektir.

İşçilerin kendi hafta tatillerinde fazla mesai yapmaları halinde ise fazla mesai ücreti yüzde 150 (3,5 yevmiye) olarak teklif edilecektir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil olması talep edilecektir.

3 Aralık Dünya Engelliler gününün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olması talep edilecektir.

Gece Zammı: Gece çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak gece zammı yüzde 15 olarak teklif edilecektir.

Postabaşılık Tazminatı: Postabaşılık tazminatı yüzde 10 olarak teklif edilecektir.

Yıllık Ücretli İzin: Yıllık ücretli izinlerin 2’şer gün artırılması teklif edilecektir.

Vergi Dilimi Sabitlenecek: İşçiler, bazı zam dönemlerinde neredeyse hiç zam alamamakta, alınan ücret zamları vergi dilimlerinin değişmesi nedeniyle devlete vergi olarak kesilmektedir. Bu nedenle, yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin işveren tarafından üstlenilmesi teklif edilecektir.

Hastalık Halinde Yapılan Ödemeler: Halen işçiler hastalandıklarında ancak 5 gün ve daha fazla süreli rapor aldıklarında ilk 2 günün ücreti ödenmektedir. İşçiler hastalanmalarının yanı sıra bir de gelir kaybına uğramamalı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilk 2 günün ücreti işverence ödenmelidir.

Ayrıca işyeri hekimlerinin verdiği izinler ücretli olmalıdır.

Eşin Yakınlarının Vefatında Ölüm İzni: Üyenin eşinin ana ve babası ile kardeşlerinin ölümü halinde de ölüm izni teklif edilecektir.

Erzak Yardımı: İşçilere Ramazan Bayramından önce 300 TL’lik erzak yardımı yapılması teklif edilecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Sendika üyesi işçilerin ceplerinden sağlık gideri ödememeleri için tamamlayıcı sağlık sigortası yapılması teklif edilecektir.

Promosyon: İşçi ücretlerinin bankada işlem görmesi nedeniyle alınan promosyonların işçilere ödenmesi teklif edilecektir.

Performans Değerlendirme Kurulu: İşverenler sürekli olarak daha fazla kar amacıyla üretimi artırıcı, maliyet düşürücü önlemler almaya çalışmakta, bu çalışmayı tek taraflı olarak ve işçilerin sağlıklarını bozarak daha fazla ve yoğun yıpranmalarını sağlayacak biçimde yapmaktadırlar. Bu nedenle Performans Değerlendirme Kurulu kurulması teklif edilecektir.