Tarımda yabancı sermaye şart değil

TEMA Trakya Bölge Sorumlusu Hakan Dedeoğlu, AKP iktidarının ülke toprağı üzerine batılı emperyalistler ile pazarlığa oturduğunu belirterek, tarımda yabancı sermayenin şart olmadığını vurguladı.
Çarşamba, 25 Şubat 2009 10:00

soL (Tekirdağ) TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı Trakya Bölge Sorumlusu Hakan Dedeoğluyaptığı yazılı açıklamada, emperyalist batının güdümündeki kimi Arap ülkelerinin, Türkiye'de tarımsal yatırım yapmak gerekçesiyle "sulu tarım arazilerine sahip olmak" heveslerine kapılmış olduğunu belirtti.

Tüccar ve komisyoncu iktidar, toprak üzerine pazarlık yapıyor
Daha ilginç ve ibret verici olanın Türkiye'nin ülkenin üst düzey kimi siyasal sorumlularının "mal pazarlamacı tüccar ya da emlak komisyoncusu" gibi pazarlığa oturmuş olduklarına değinen Dedeoğlu, pazarlığın GAP gibi sulanan tarım arazileri üzerinden sürdürüldüğünü kaydetti.

Ülke toprağının batılı emperyalistin yararına çalışan ve onun güdümündeki Arap sermayesine "Buyur gel, işle, kazancını götür" aymazlığı ile peşkeş çekilmek istendiğinin ifade edildiği açıklamada, "verimli ülke toprağının yabancılara pazarlanarak hem toplumun yaşam güvenliğine ipotek koyulmakta ve hem de yoksul tarım üreticisinin geliri yabancılara açıkça aktarılmaya çalışılmaktadır" denildi.

Türkiye kendi kaynağı ile toprağını kullanabilir
TEMA Trakya Sorumlusu Dedeoğlu açıklamanın devamında şunları vurguladı: "Türkiye tarımının üstün teknoloji kullanma ihtiyacı olabilir. Bu ihtiyaç öncelikle ulusal koşullarda gerçekleştirilmiş araştırma çalışmalarından karşılanmalıdır. Gerektiğinde bu ihtiyacın bilgi ve teknolojinin evrenselliği ilkesi uyarınca gelişmiş ülkelerden transferi de mümkündür. Ama bir kez daha sormak gerekir, "Arap sermayesinin gelişmiş tarım teknolojisi mi var, ona el açıyoruz?"

Toprağın yabancı mülkü haline getirilmesi değil, bu kaynağın mutlaka korunması ve doğru kullanılması gerektiğini anlatan Dedeoğlu, Türkiye'nin mutlaka öz varlıkları ve insan kaynağı ile bu ihtiyacı yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Yabancı sermayenin amacı sömürmek
Hakan Dedeoğlu, kökeni ve niteliği ne olursa olsun, yabancı sermayenin tek ve nihai amacının, bulunduğu ülkenin kaynaklarını kullanarak o ülkeden kâr ve kazanç transfer etmek, o ülkeyi mutlaka sömürmek olduğunun altını çizdi.

Ulusal varlık olan Türkiye toprağının yabancının kâr aktarımı kaynağı haline getirilemeyeceğini vurgulayan Dedeoğlu, "Toprak egemenliktir, bağımsızlıktır. Toprak vatandır. Sorumlu ve yetkilileri ülkesel ve ulusal yararlarımızı korumacı çizgiye çağırıyoruz. Kamuoyu ve medyayı egemenlik ve bağımsızlığın temeli olan yurt toprağını koruma mücadelesinde duyarlık göstermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.