"Özelleştirme geliri ile kamu yatırımı yapılacak"

AKP hükümeti, enerji ve ulaştırma sektörlerindeki yatırım paylarının 2010 yılına kadar korunacağı açıklanırken, gelecek yıl eğitim, sağlık, teknolojik araştırma ve e-devlet alanlarına yoğunlaşılacağını duyurdu. Gerekli finansman özelleştirme geliri ile işsizlik sigorta fonundan sağlanacak. Bunun için AKP gerekli yasal değişikliği gerçekleştirmiş durumda.
Çarşamba, 17 Eylül 2008 12:52

soL (HABER MERKEZİ) 2009 yılı bütçesiyle ilgili hazırlıklar, dün gerçekleştirilen ve yatırımların ele alındığı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) toplantısıyla resmen başladı. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Mali Plana göre gelecek yıl bütçe büyüklüğü 259.1 milyar YTL, açık 15.5 milyar YTL, faiz dışı fazla da 41.2 milyar YTL olacak. Ancak kesin büyüklükler ekimde netleşecek. 2009 bütçesi 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak.

Kamu yatırımları AB projelerine GAP'a
YPK'ya başkanlık eden Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren, toplantı öncesinde özellikle kamu yatırımları başlığı ile ilgili bir araya geldiklerini belirtti. Ekten, Enerji ve ulaştırma sektörlerindeki yatırım paylarının 2010 yılına kadar korunacağını belirtirken gelecek yıl eğitim, sağlık, teknolojik araştırma ve e-devlet alanlarında yoğunlaşacaklarını söyledi.

Ekren toplantıda 2009 yılında yatırım politikasının önceliklerini de açıkladı. 2009-2011 döneminde kamu yatırımlarının özel sektör tarafından yapılamayacak ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına yoğunlaşacağını belirten Ekren, kamu yatırımlarının Türkiye'nin sektörel, bölgesel ve AB'ye uyum yönündeki amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılacağını söyledi. Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Konya Ovası projelerinin hedefleri arasında bulunduğuna dikkat çeken Ekren, "Yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve afet riskini azaltma projelerine ve AB uyum sürecine hizmet eden projelere, e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere öncelikle ağırlık verilecek" diye konuştu.

Özelleştirme gelirini kullanacaklar
Kamu yatırımlarının finansmanının nasıl sağlanacağı merak konusu olurken AKP'nin son aylarda gerçekleştirdiği düzenlemeler akla geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kapanmasından kısa bir süre önce, temmuz ayında 5793 sayılı torba kanunla, birçok kanunda değişiklikler yapılırken, bu kanunda yer alan bir maddenin ulaştırma ve enerji yatırımlarına aktarılan bütçeyi ciddi anlamda değiştirdiği belirtiliyor. Bu yıl içinde çıkarılan ve kamuoyunda istihdam paketi olarak bilinen düzenlemeyle, ulaştırma ve enerji yatırımlarına özelleştirme gelirlerinden pay aktarılmasının yolu açılmıştı. Söz konusu maddeye göre, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2012 tarihleri arasında dönemde özelleştirme fonunda kalan kaynaktan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla belirlenecek kısım, bütçenin gelir kalemine kaydedilecek. Kaydedilen bu tutarın tamamı da Yüksek Planlama Kurulu kararıyla enerji ve ulaştırma yatırımlarında kullanılacak.

Böylelikle özelleştirme gelirleri bütçeye aktarılacak, ancak aktarılan bu tutardan Yüksek Planlama Kurulu'nun belirlediği orandaki miktar yatırımlar için harcanacak. Kalan kısmın ne olacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Bu yolla, özelleştirme gelirlerinin cari harcamalar için kullanılmasının da önünün açıldığı belirtiliyor.