Orta vadeli program IMF için

IMF ile orta vadeli stand-by anlaşması hazırlığında olan hükümet, 3 yıllık orta vadeli programını da IMF ve AB hedefleri doğrultusunda yeniden revize ederek bu ay sonunda açıklayacak.
Çarşamba, 08 Nisan 2009 14:59

soL (HABER MERKEZİ) IMF ile 3 yıllık orta vadeli bir program için anlaşma hazırlığı içinde olan hükümet, 3 yıllık yeni ekonomik programı hazırlıklarını revize ederek, sürdürüyor. 2009 yılı hedeflerini revize edecek program krize karşı alınan önlemler üzerine kurulu. Ekonominin canlandırılmasının hedefi ile hazırlandığı açıklanan programın bu ay sonunda tamamlanacağı bildiriliyor.

Hazine, Maliye ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bürokratlarının teknik çalışmaları sürdürdükleri yeni ekonomik program, AB ile Katılım Öncesi Programın temelini teşkil edecek. Aynı zamanda program IMF ile yapılacak olası bir anlaşmanın dayanağı da olacak.

2009 hedeflerinin yeniden revize edileceği programda, harcama politikası ve buna dönük tedbirler, gelir öngörüleri ve gelir artırıcı önlemler, bütçe açığındaki gelişme, büyüme hızı, kamu borçlanmasında beklenen seyir, dış ticaret dengesi, KİT'lerin finansman durumu, özelleştirme ve sosyal güvenlikle ilgili beklentiler ortaya konacak.

IMF planına göre
Programda IMF'nin istekleri doğrultusunda kamu harcamaları ve vergileri denetleyen kurallar dikkate alınacak. IMF'nin de istediği "Mali Kural"a ilişkin yasal düzenleme gündeme gelirken, orta vadeli mali hedefler ortaya konacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ile vergi denetim birimleri de yeniden yapılandırılacak.

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığında halen 5 olan Başkan Yardımcısı sayısı 3'e düşürülecek. İdarede "Gelir Yönetimi, Mükellef Hizmetleri, Uygulama ve Veri Yönetimi ile Tahsilat ve İhtilaflı işler Genel Müdürlükleri" kurulacak, müstakil daire başkanlıkları oluşturulacak.

Gelir İdaresinin taşra teşkilatı da değişecek. Halen 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıkları, diğer illerde ise defterdarlıklar eliyle gerçekleştirilen taşra hizmetleri, yeni düzenlemenin hayata geçirilmesinden sonra Bölge Başkanlıkları kanalıyla yürütülecek.

KOBİ kredileri yapılandırılıyor
Bunun dışında, Kredi Garanti Fonu uygulamaya konacak. Hazinenin 1 milyar lira garanti desteği sağlayacağı Fon ile küçük ve orta boy ölçekli işletmelerin kredileri yeniden yapılandırılacak. İşletmenin işini sürdürebilir nitelikte olması koşulu aranacak.

Hazine'nin 1 milyar liralık garanti desteği ile en az 10 milyar liralık sorunlu kredinin yeniden yapılanmasının sağlanacağını bildiriyor. Uzmanların belirttiğine göre "Yeniden yapılanmada, işletmelere belli bir süre ödemesiz dönem tanınacak. Örneğin 200-300 bin liralık bir kredi de, işletmeye 1 yılı ödemesiz, 3 yıllık vade tanınacak, bunun için de belli bir faiz uygulanacak."
Programın bir diğer başlığı, yeni teşvik sistemi ile ilgili. Bölgesel, sektörel ve proje bazlı teşviki içeren yeni Teşvik Kararnamesinin 1 ay içinde açıklanması öngörülüyor.

Krize karşı şirketler birleşsin

Krize karşı önlemler üzerine kurulu olan programda, çeşitli Kanunlarda değişiklik yapan Torba Kanun Tasarısına yer verilecek düzenlemeyle küçük ve orta boy şirketlere birleşmeleri için belirli bir süre verilecek. Bu süre içinde birleşen şirketlerin gelirleri, 1 ya da 2 yıl süreyle vergiden muaf olacak.

Daha önce krize karşı önlem olarak gündeme gelen harcama çeki uygulamasının ise programın içeriğine yansımadığı bildiriliyor. 1 defaya mahsus 200-300 liralık harcama çeki uygulaması yerine otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkulde olduğu gibi vergi veya harçları belirli bir süre için düşürmenin daha etkili olacağı düşünülüyor.