Ayarsız ölçüm aletleriyle tüketiciye tuzak

Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde piyasada kullanılan ayarsız ölçüm aletleriyle vatandaşın kandırıldığı ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde ambalajlı ürünlerinin yüzde 15'inin eksik doldurulduğu, akaryakıt sayaçlarının ise yüzde 16'sının yanlış ölçüm yaptığı tespit edildi.
Pazartesi, 27 Ağustos 2012 16:57

Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan denetimler, hemen her gün satın aldığımız ambalajlı ürünler ve aldığımız yakıtın tutarını belirleyen akaryakıt sayaçlarıyla ilgili önemli sorunları ortaya çıkardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011'in tamamında ise hazır ambalajlı ürünlerden taksimetrelere ve tartılara kadar piyasadaki pek çok ölçüm sistemine yönelik denetim yaparken, yıl sonu itibarıyla 632 bin 314 ölçüm aleti inceledi.

Sanayi Bakanlığı'nın 2012 yılının ilk altı ayı için yaptığı denetimlerde, hazır ambalajlı ürünlerinin yüzde 15'inin eksik doldurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca akaryakıt sayaçlarının ise yüzde 16'sı yanlış ölçüm yaptığı anlaşıldı. Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ölçüm denetimlerinde önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Denetim sonuçlarına göre birçok ürün, ambalajının üzerinde belirtilen miktarın daha altında doldurulduğu ve hazır ambalajlı ürünlerin bu oranın yüzde 15,05 olduğu tespit edildi.

Akaryakıt sayaçları ayarsız çıktı
Akaryakıt sayaçlarında ise 2011 verileriyle kıyaslandığında bu yılın ilk altı ayını kapsayan dönemde daha kötü bir tablo ortaya çıktı. İlk altı aylık süreçte denetlenen sayaçların yüzde 16,11'inin yanlış ölçtüğü tespit edildi. Daha fazla sayıcın denetlendiği 2011 yılında bu oran yüzde 1,97'de kalmıştı.

Bu ölçüm aletlerinin 28 bin 27'sinin standartlara aykırı olduğu saptanırken, 1,5 milyon TL ceza kesildi. Aykırı bulunan ölçüm aletlerinin yüzde 7'sine para cezası verilirken, aykırılığın büyük bölümünün akaryakıt ve LPG sayaçlarında olduğu görüldü.

Bu yılın ilk altı aylık sonuçlarına göre de denetlenen 49 bin 400 akaryakıt sayacının bin 409'u uygunsuz bulundu. Bu sayaçlar nedeniyle 1 milyon 889 bin TL'lik ceza kesildi.

Uygunsuz ürünlere 45 bin TL ceza
Sanayi Bakanlığı, hazır ambalajlı ürünlerin denetiminde, 2 bin 996 ürüne yönelik inceleme yaptı. Bu denetimlerin yüzde 86'sı gıda mamulleri, yüzde 14'ü ise hazır ambalajlı gıda dışı temizlik malzemesi gibi ürünlere yönelik oldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, hazır ambalajlı ürünlerde en sık yaşanan uygunsuzluğun, ambalaj ve etiket bilgilerinin, mevzuata uymaması olduğu belirtilirken, "Numuneler alınarak yapılan miktar kontrolünde, ürünlerin muhteviyatının, beyan edilen dolum miktarından eksik olduğu tespit edildi" denildi.

633 üründe aykırılık bulunurken, bu aykırılıkların yüzde 7'sine düzeltilmesi için zaman tanındı. Ancak denetlenen ürünlerin 28'inin dolum miktarında eksiklik görüldü. Bu ürünler için büyük bölümü gıda ürünleri olmak üzere 276 bin TL'lik cezai işlem uygulandı. Bu yıl ilk altı ayda ise 1246 ambalaj denetlendi, 230'u uygunsuz bulundu. Uygunsuz ürünlere 45 bin TL para cezası verildi.

Bakanlık 2011'de tartı aletlerini de denetlerken, bu alanda 36 bin 248 denetim yaptı. 2011'deki bu denetimlerin 869'unda aykırılık tespit edilirken, denetimlerin yüzde 51'i kuyumcu ve market tartılarda gerçekleştirildi. Bu tartılara 874,5 bin TL ceza kesildi. 2012 Haziran ayı itibarıyla 17 bin tartıdan 277'si uygunsuz bulundu.

Ayarsız taksimetrelere de 24,6 bin TL ceza kesildi
2011 verilerinde göre taksimetrelere yönelik yapılan denetimde ise, 2 bin 844 cihazda ölçüm yapıldı. Bu denetimlerde 23 aykırı taksimetre tespit edildi ve 24,6 bin TL'lik ceza uygulandı. 2012'nin ilk yarısındaki denetimlerde de 2 bin 800 taksimetreden 47'sinin yanlış ölçüm yaptığı tespit edilmişti. Bu taksimetreler için 4., bin TL'lik ceza kesildi.