Kapitalizm öldürür: Dünyada 400 milyon insan temel sağlık hizmetlerine ulaşamıyor

Kapitalizmin yıkımı her alanda olduğu gibi sağlık alanında da kendini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 400 milyon insan bir ya da daha fazla sayıda temel sağlık hizmetine ulaşamıyor.
Çarşamba, 13 Aralık 2017 09:41

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 400 milyon insanın bir ya da daha fazla sayıda temel sağlık hizmetine yeterli derecede ulaşamıyor. 

Evrensel sağlık kapsamı, yalnızca hasta olunduğunda tedavi edici hizmetlerden yararlanmayı değil, aynı zamanda halk sağlığı programlarını da içeriyor.

Her yıl cepten sağlık harcamaları (katkı payı) nedeniyle 100 milyon insan yoksullaşıyor ve 150 milyon insan da finansal bakımdan katastrofik duruma düşüyor. Finansal katastrofi, cepten harcamalar nedeniyle aile ekonomisinin sürdürülemezliğini ifade ediyor.

Ülkelerin sağlık harcamalarının yüzde 32’si katkı paylarından karşılanıyor.

2030 yılına kadar 18 milyon ilave sağlık çalışanına ihtiyaç var. Bu bakımdan esas açık, düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde.

Global olarak her yıl gerçekleşen 56 milyon ölümün üçte ikisi (38 milyon) kayıt altına bile alınamıyor.

Bu sorunların çözümü sağlık hizmetlerinin fonlama, finansman ve yönetim mekanizmalarında değişiklik yapılmasını ve sağlık sistemlerinin kamulaştırılmasını gerektiriyor.


Kaynak: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/