Sağlıkta yeni skandal: İşe giriş sağlık raporları artık ücretli

AKP hükümeti sağlıkta bir skandala daha imza atarak işe giriş raporlarını yeni kazanç kapısı haline getirdi.
Salı, 29 Ocak 2013 13:11

AKP’li yıllarda birçok hak kaybına uğrayan emekçilere bir saldırı da "iş cinayetlerini önleyeceği öne sürülen" yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunundan geldi. İşsizlerin işe başlarken alması zorunlu olan sağlık raporları yeni iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre ücretli hale geldi.

Daha önce işsizlerin aile hekimliklerinden ücretsiz olarak alabildikleri işe giriş sağlık raporları ocak ayında ücretli hale getirildi.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Veli Atanur’un kamuoyuyla paylaştığı bilgiye göre, sağlık alanında yaşanan hak kayıplarına bir yenisi daha eklendi. Katkı, katılım payları, ilave ücretler, reçete bedelleri, fark ücretleri derken işe giriş sağlık raporları da ücretli hale getirildi.

20 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, sağlık raporları artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan sağlık birimlerinden 50 ile 100 TL arasında değişen ücret karşılığı alınabilecek.

Ziraat Bankası’na 50 TL muayene ücreti yatırılacak
Çalışma Bakanlığı, söz konusu sağlık birimlerinin listesini de internet sitesinde yayınladı.

İl Sağlık Müdürlüklerinin, müdürlüğe bağlı kurumlarda çalışan tüm hekimlere mevzuat hükümlerini ilettiği yazıda, işe giriş sağlık raporları işyeri hekimlerinden,Çalışma Bakanlığı’nca yetkilendirilen sağlık kurumları ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan sağlığı birimlerinden alınabilecek. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlara müracaat edenlerin Ziraat Bankası’ndaki Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 50 lira yatırmaları, muayene ve tetkikler için ellerindeki dekontu sunmaları isteniyor.

Raporlar serbest piyasanın vicdanına bırakıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yetkilendirilen bazı kurumların ise altyapıyı sağlayamadıkları gerekçesiyle sağlık raporu almak isteyenleri özel hastanelere yönlendirdiği belirtildi. Özel ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde ise muayene ücretleri 25-45 lira arasında değişiyor. Bazı özel hastanelerin de bu raporlar için 100 TL’ye kadar ücret istediği ifade edildi.

“Yaşanan ölümler azaltılmadı, sadece yeni kazanç kapıları açıldı”
SES İzmir Şubesi eski Başkanı Dr. Ergün Demir, sağlık alanında yeni bir skandalın yaşandığını savundu. Dr. Demir şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan sağlık birimlerine müracaat edenlere, Ziraat Bankasından Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırılması isteniyor. Bu tutar yatırıldıktan sonra 50 TL dekontu ile müracaat edilerek muayene ve tetkikler yapılıyor ve sağlık raporunu alabiliyorsunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen merkezlere iletişim bilgilerinden ulaştığımızda ise, bu kuruluşlarda işe giriş sağlık muayene ücretlerinin 25 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar değiştiği bilgisini aldık.

Ne yazık ki 'piyasa hizmetleri' iddia edildiği gibi ne işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin niteliğini arttırdı ne de yaşanan ölümleri azalttı. Sadece yeni kazanç kapıları açıldı. Kaybettiğimiz onca cana ve yitirilen sağlığımıza rağmen çalışanların sağlığı ve güvenliği sermayenin baskısına ve taşeron firmaların kâr hırsına kurban edildi.

İşe giriş sağlık raporlarında, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda piyasa koşullarına bağlı ekonomik ve faydacı yaklaşım derhal terk edilmeli yerine işçi sağlığı ve güvenliğini önceleyen düzenlemeler esas alınmalıdır.”

(soL -Haber Merkezi)