Kadılığın yeni adı: Arabuluculuk

Yargının tasfiyesi sürecinde son adım olan “arabulucuk” kurumu, Meclis gündeminde. Özel hukuk konularında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde, mahkeme aradan çıkarılarak, sermayenin işi kolaylaştırılacak.
Salı, 03 Şubat 2009 10:02

soL (HABER MERKEZİ) Hükümetin AB reformları kapsamında "Modern Kadılık" olarak adlandırılan süreç, Meclis gündemine taşınıyor. "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Kanun Tasarısı", bireyler arasında gerçekleşen hukuk tasarruflarının belirlendiği özel hukuk alanında arabuluculuk kurumunu meşrulaştırıyor.

Özel hukuk uyuşmazlıklarında, sorunların mahkeme yoluyla değil de tarafların kendi iradeleriyle çözülmesini öngören bu yeni kurumla, mahkemelerin yükünün azaltılmasının hedeflendiği söylense de, temel amaç"uluslararası sermayenin hareket alanının yargı tarafından kısıtlanmasının engellenmesi" olarak yorumlanıyor.

Arabuluculuk sıfatını alacak kişinin dört yıllık lisans eğitimine sahip olması ve arabuluculuk eğitimini tamamlamış olması yeterli bulunurken, uzlaşmazlıkların yargı dışı kurumlar tarafından çözülmesi süreci, yargının işlerini kolaylaştırmaktan çok, sözleşmeler, anlaşmalar gibi birtakım özel hukuk işlerinde karşılaşılan sorunların en kısa yoldan çözülmesini hedefliyor. Arabuluculuk kurumunun uyuşmazlık yaşayan taraflar tarafından belirlenmesi, tarafların eşit konumda bulunması koşulu, arabulucuya sunulan bilgilerin mahkeme, hakem ya da herhangi bir idari makam tarafından açıklanmasının talep edilemeyecek olması ise, bu tür uzlaşmazlık konularında yaşanan birtakım yolsuzlukların ve sümen altı edilmesi gereken konuların da gizli kalması meşruluğunu getirecek.

Tali komisyon olarak TBMM AB Uyum Komisyonu'nda görüşülen kanun tasarısı, önümüzdeki günlerde Adalet Komisyonu'nda da ele alınacak.

AKP hükümetinin yargıyı tasfiye etme sürecinde AB reformları üzerinden hareket etmesinin bir sonraki adımının Mahkemesiz Adalet Projesi olması bekleniyor.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için ilgili link

Yurtsever Hukukçular'ın konuyla ilgili görüşü